Følg trd.by på Snapchat

Følg oss på snap:

Legg oss til ved å peke kameraet ditt på spøkelset vårt, og trykk på skjermen!

Både dørvakter og politi opplever bruk av falsk ID på byen som et stort problem. Visste du at både den som låner bort, og den som misbruker legitimasjonen, kan bli straffet?  Foto: Maria Gossé

Politiet: Anmeld ungdom som sniker seg inn på uteplasser med falsk ID

Uteliv
Før nyttår gikk politiet ut og oppfordret utelivsbransjen om å anmelde bruk av falsk ID. I verste fall kan både den som jukser - og den som har lånt bort IDen sin få straff.

- Falsk eller lånt ID er i hyppig bruk, og lånt ID er mest vanlig. Seinest i går var det en 19-åring som ringte meg og etterlyste kompisens kort. Han sa som sant var at han hadde prøvd å lure seg inn med kompisens legitimasjon, som han da ble fratatt, forklarer Per Magne Tronvoll, daglig leder for PCM Security. De har vaktholdet ved mange av Trondheims utesteder.

Tronvoll forteller at vekterne ofte møter gjester som fremviser feil ID. Bruk av andres eller falsk identifikasjon er et stort problem i bransjen, mener den daglige lederen.

Daglig leder i vaktselskapet PCM Security i Trondheim, Per Magne Tronvoll, er en veteran i bransjen.   Foto: Privat

- Konsekvensen for den som lurer vaktene er så liten, så det er liten risiko å prøve seg. Konsekvensen for utestedet er mye større, der du kan risikere å miste skjenkebevillingen, og kanskje må stenge.


Bot eller fengsel og ødelagt rulleblad for «fake leg»

Politiet advarer om at bruk av falsk legitimasjon, kan få mer alvorlige konsekvenser enn mange tror.


Mangeårig problem i bransjen

Mot slutten av 2018 hadde politiet en utelivsparole med både natteravner og dørvakter til stede, der det ble tatt opp ulike utfordringer i utelivsbransjen i Trondheim.

Et av punktene som ble tatt opp var falsk eller misbruk av identifikasjonsbevis.

- Vi har i mange år hatt et problem med at folk bruker falsk ID for å komme inn på utesteder. Vi ville gi en oppskrift på hvordan bransjen kan håndtere problemet, forklarer politistasjonssjef i Trondheim, Arve Nordtvedt.

Politistasjonssjef Arve Nordtvedt.  Foto: Rune Petter Ness

Stasjonssjefen har ikke tilgjengelig statistikk for hånden, men forklarer at misbruk av andres identitet har et større omfang enn dokumentforfalskning. Men det er ikke kun på byen folk utgir seg for å være noen andre.

- Vi ser stadig mer av at noen utgir seg for å være noen andre for å få tak i varer og tjenester, spesielt på nett. Dette er et mer alvorlig problem, og det skjer oftere enn hva vi opplevde tidligere.

Likevel anser Nordtvedt falsk eller misbruk av andres legitimasjon som et problem for utelivsbransjen.

- Vaktene må forsikre seg om at de som kommer inn og serveres alkohol er gamle nok. Hvis ikke kan de miste skjenkebevillingen, som selvfølgelig er alvorlig for utestedene.

- Ved mistanke bør de anmelde og inndra legitimasjonen, det er vår oppfordring.


Derfor kommer du ikke inn på byen

Hvor går grensen? Dette er hva dørvaktene ser etter.


Straffbart også for den som låner bort legitimasjonen

Per Magne Tronvoll i PCM Security har ikke nøyaktige tall på antall anmeldelser gjort av sine vakter, men påpeker at misbruk av ID som oftest forekommer på utesteder med 18- eller 20-årsgrense.

- Vi har også opplevd at ett og samme kort har blitt sendt bakover i køen for bruk av flere på samme utested. Uten årvåkne vakter er det ikke så lett å avdekke selv slikt i en stressende situasjon.

Påtaleleder ved Trøndelag politidistrikt, Eli Aasland.  Foto: Rune Petter Ness

Påtaleleder ved Trøndelag politidistrikt, Eli Aasland, forklarer at det for noen år tilbake kom en lovendring som også gjorde det straffbart å låne bort sin egen legitimasjon, selv om vedkommende vet eller burde forstå at det ville bli brukt ulovlig.

- Hvis et utested tar beslag og sender legitimasjonen til oss, må vi vurdere om vi skal etterforske om den personen har gitt fra seg identifikasjonen med viten, eller om noen har tjuvlånt det. Det vil kreve litt for å komme i mål der, sier Aasland.


Fakta: Dette sier straffeloven
  • § 362. Mindre dokumentfalsk Når straffverdigheten er liten, straffes dokumentfalsk med bot. Ved denne avgjørelsen skal det særlig legges vekt på a) hvilken verdi handlingen gjelder, b) om den har hatt til følge skade eller uleilighet for noen, c) i hvilken utstrekning den er resultat av planlegging.
  • § 361. Dokumentfalsk Med bot eller fengsel inntil 2 år straffes den som a) ettergjør eller forfalsker et dokument, eller anskaffer et ettergjort eller forfalsket dokument med forsett om bruke det eller la det fremstå som ekte eller uforfalsket, b) rettsstridig bruker et dokument som nevnt i bokstav a og lar det fremstå som ekte eller uforfalsket, eller c) utsteder et dokument og uriktig tillegger seg en stilling som er av vesentlig betydning for dokumentets bevisverdi, og lar dokumentet fremstå som riktig. Med dokument menes i dette kapittel en informasjonsbærer som gjelder et rettsforhold eller ellers egner seg som bevis for et rettsforhold.
  • § 202. Identitetskrenkelse Med bot eller fengsel inntil 2 år straffes den som uberettiget setter seg i besittelse av en annens identitetsbevis, eller opptrer med en annens identitet eller med en identitet som er lett å forveksle med en annens identitet, med forsett om å a) oppnå en uberettiget vinning for seg eller en annen, eller b) påføre en annen tap eller ulempe.
  • § 366. Misbruk av identifikasjonsbevis Med bot eller fengsel inntil 6 måneder straffes den som overlater et vitnemål, pass eller liknende identifikasjonsbevis som er utferdiget til ham, til en annen, selv om han vet eller bør forstå at det vil bli brukt ulovlig.

Påtalelederen sier at de har mye å prioritere, men at det er forebyggende i seg selv at det misbrukte id-beviset blir tatt hånd om.

- Det vil sannsynligvis føre til at samme person ikke vil prøve igjen. Det blir en konkret vurdering fra sak til sak, for eksempel som samme person stiller legitimasjonen sin til disposisjon for andre gjentatte ganger. Utfordringen kan være å vite om det er tjuvlånt eller ikke.