Følg trd.by på Snapchat

Følg oss på snap:

Legg oss til ved å peke kameraet ditt på spøkelset vårt, og trykk på skjermen!

Flere holdeplasser skal bli som denne, ved Dalen hageby, det neste året. 

Disse holdeplassene skal bygges om i Trondheim i år

Nyheter
Arbeidet med å gjøre byen klar for de nye metrobussene og ny rutestruktur har allerede startet. Over 50 bussholdeplasser skal mot vinteren oppgraderes. Se oversikt i saken!

Ifølge planene AtB har lagt frem, vil det bli hektiske måneder gjennom både vår, sommer og høst i år. Flere titalls holdeplasser for buss skal gjennomgå ombygginger og oppgraderinger i forbindelse med at infrastrukturen for et nytt rutetilbud skal forbedres. Det er Trondheim kommune og Statens vegvesen som er ansvarlig for utbygging av infrastrukturen.


Slik går bussene på helligdagene i mai

Sånn er helligdagsrutene for buss og trikk i mai!


Ved Gildheim pågår det i disse dager arbeid med å bygge om holdeplassene. 

Travle måneder

Til vinteren kommer i år er målet at over 50 holdeplasser skal bli ferdige. Det kan i byggeperioden føre til traséomlegging, og at holdeplasser blir flyttet på.


- Det blir litt spesielt i år, da det vil foregå på mange plasser i byen til samme tid. Vi vil være ute med tydelig informasjon i ulike kanaler til dem det vil gjelde i forkant og underveis i byggeperioden, sier direktør for kommunikasjon og drift i AtB, Grethe Opsal.


Nå kan all russ i Trøndelag reise kollektivt for 150 kroner i russetiden

For 150 kroner kan russ og andre avgangselever i hele fylket reise trygt med offentlig kollektivtransport i hele russetiden.

 

Allerede har de startet på jobben noen plasser i Trondheim. Det er Statens vegvesen og Trondheim kommune som er ansvarlige for utbyggingen.

- Vi er i tett dialog med utbyggerne for å få dette til å løse seg på best mulig måte for kundene våre. Det vil kunne oppstå noen forsinkelser, men det har så langt ikke vært et problem. Det handler litt om hvor i byen det foregår arbeid også.

Disse bussene skal betjene enkelte ruter i Trondheim fra høsten 2019. Dette bildet ble tatt i forbindelse med testkjøring i Trondheim tidligere i år. 

Holder på til neste høst

Helt konkret tidspunkt for når de ulike prosjektene settes i gang er ikke avklart, og styres av Trondheim kommune og Statens vegvesen.

- Vi vil fortløpende informere om hva som skjer, og det vil stadig ligge informasjon inne på nettsiden, på holdeplasser som er berørt, og i appen AtB Reise, fastslår Opsal.


AtB innfrir etterspurt tilbud: - Vi er glade dette omsider er på plass

Onsdag meldte AtB at det om halvannen uke skal bli billigere for studenter, ungdom og honnør med periodebillett å reise med nattbussen.

 

Bygging av holdeplasser og annen infrastruktur tror hun mest sannsynlig vil fortsette helt frem til oppstarten av det nye rutetilbudet i 2019.

Disse holdeplassene skal oppgraderes i vår og sommer:

 • Havstadsenteret
 • Johan Falkbergets veg
 • Åsveien skole fra byen
 • Nyveibakken fra byen
 • Tvetestien fra byen
 • Høgskoleringen
 • Studentersamfundet i Elgeseter gate
 • Studentersamfundet i Klostergata
 • Solsiden
 • Skansen
 • Hallset/Migosenteret
 • Grilstadkleiva
 • Bekkasinvegen
 • Kattemsenteret
 • Anders Buens gt.
 • Saupstadsenteret
 • Husebytunet
 • Arnt Smistad veg
 • Voll studentby omstigningspunkt
 • Lund snu- og reguleringsplass
 • Ranheim idrettsplass
 • Lyngvegen
 • Skyttervegen
 • Midteggen
 • Casper Lundes veg
 • Ila
 • Dragvoll i Loholt allé

Også i høst skal en rekke holdeplasser gjennom det samme.