Følg trd.by på Snapchat

Følg oss på snap:

Legg oss til ved å peke kameraet ditt på spøkelset vårt, og trykk på skjermen!

- Paracetamol er et viktig legemiddel som man skal ta i stor nok dose når man absolutt har behov for det, men ikke i for store doser og kun i kortest mulig tid, sier Olav Spigset, professor i klinisk farmakologi. 

Bekymret over økning av overdoser hos unge jenter

Nyheter
Antallet som tar for mye paracetamol øker for hvert år, ifølge Folkehelseinstituttet.

- Vi ser at tallene stiger hele tiden, sier avdelingsdirektør Mari Tosterud, Giftinformasjonen ved Folkehelseinstituttet (FHI).

Totalt fikk Giftinformasjonen 1667 henvendelser der paracetamol ble registrert som hovedvirkestoff, skriver FHI på sine sider.

I godt over 200 av tilfellene gjaldt det unge jenter, og 170 ganger ble anbefalingen å oppsøke sykehus.Henvendelser om paracetamol  hos barn og ungdom i alderen 10 til 19 år dreier seg ifølge FHI i stor grad om selvpåførte forgiftninger. 75 prosent av henvendelsene i denne aldersgruppen om paracetamol var om personer som hadde til hensikt å skade seg selv.

Jenter er overrepresentert i statistikken og antallet har steget de siste årene. Tosterud mener tallene gir grunn til bekymring.

- Vi synes det er bekymringsfullt at så mange unge jenter ikke har det bra, men velger å ta overdose med medisiner.


- Leverskade kommer snikende

- Paracetamol er et stoff som er farlig å innta i overdose, og det er derfor grunn til å rope varsku og være oppmerksom på bruken, sier Olav Spigset, professor i klinisk farmakologi ved NTNU.

Spigset er også overlege ved Avdeling for klinisk farmakologi ved St. Olavs Hospital. Han sier at det er leveren som er utsatt ved for stort inntak.

- Leverskade er noe som kan komme snikende i løpet av én eller flere dager hvis man ikke får motgift. Da dannes det et stoff som er giftig for levercellene, og i verste fall slutter levra å virke og man blir alvorlig syk.

- Man tar det man har, og oftest er det paracetamol, sier Olav Spigset, overlege ved Avdeling for klinisk farmakologi ved St. Olavs Hospital. 

 

For voksne betegnes et enkeltinntak på mer enn 10 gram paracetamol som farlig.

- Det vil si 20 tabletter, altså det samme som den største pakningen man får kjøpt reseptfritt. Motgiften er effektiv, men det forutsetter at man kommer tidsnok inn. Man gir den uansett, men optimalt sett bør man få den i løpet av de første åtte timene etter overdosen.

- Ta det kun ved behov

Paracetamol er ifølge Spigset ikke avhengighetsskapende.

- Men om man bruker det veldig ofte mot hodepine, er det en risiko for at man kan få økt tendens til hodepine når man slutter med det igjen. Paracetamol er et viktig legemiddel som man skal ta i stor nok dose når man absolutt har behov for det, men ikke i for store doser og kun i kortest mulig tid.- Hva er en stor nok dose?

- For voksne er det to tabletter. Samtidig er det slik at hvis man veier mye mindre enn vanlig, trenger man også en lavere dose for å få effekt. Det skal også mindre til for å få leverskade hvis man veier mindre. Hos barn kan det oppstå leverskade etter et inntak på over 150 milligram paracetamol per kilo kroppsvekt.

- Menn og kvinner har forskjellige metoder

- Hvorfor er paracetamol foretrukket fremfor ibuprofen blant gruppen som tar for mye?

- Man tar det man har, og oftest er det paracetamol. Det skyldes nok at helsemyndighetene sier at paracetamol er førstevalget blant smertestillende stoffer, grunnet en totalvurdering av effekt mot bivirkningsrisiko. Ibuprofen og paracetamol er i prinsippet like effektive, men ibuprofen kan ha en del andre bivirkninger.

- Hvorfor får Giftinformasjonen mange flere henvendelser fra jenter enn fra gutter?

- Med tanke på selvskading ser man også hos voksne at kvinner og menn bruker forskjellige metoder. Inntak av legemidler er mye vanligere blant kvinner, mens menn gjerne tar i bruk mer drastiske metoder.

- Foreldre bør være bevisste

Også Mari Tosterud understreker at mulighetene for at det skal gå bra er gode.

- Med paracetamol er det veldig gode muligheter til å redde dem det gjelder hvis de får sykehusbehandling innen noen få timer. Derfor er vi opptatt av at man må ringe og be om hjelp raskt.

FHI skriver at også ved inntak av mengder som ikke er farlige, bes ofte innringeren om å kontakte helsetjenesten for å sikre god oppfølging.

- Hvis man jobber med unge som sliter, er det greit å vite om problemstillingen ved bruk av paracetamol. Vi mener også at foreldre bør være bevisste legemiddelbruken hos unge, sier Tosterud.