Leser til stadighet om bruk av engangsgriller og partygriller, og jeg ser at det går på helsa løs. Nå er det på tide å revurdere salg av disse produktene da de utgjør en reell fare for liv og helse gjennom å være brannfarlige etter uvøren bruk.

Ettersom folk ikke klarer å rydde opp og ta ansvar ved bruk av disse produktene mener jeg kommunen aktivt må forby salg av disse grillene og sette av penger til enda flere tilrettelagte grill- og bålplasser som forebygger branntilløp slik som på Munkholmen.

foto
Innleggsforfatter Fredrik Trøan Johansen. Foto: Privat

Stort sett klarer vanlige nordmenn å ta ansvar, men akkurat dette med å tenne grill/bål på offentlig plass er en gjenganger som folk ikke ser ut til å lære av. Da må kommunen ta ansvar for dem.

Frihet under ansvar innebærer å være sitt ansvar bevisst med den friheten du får. Om du ikke evner å gjøre det så må en overordnet myndighet hjelpe deg. Dessverre!

Jeg oppfordrer kommunen til å igangsette tiltak for å fjerne risikoen som engangsgriller og partygriller utgjør. Samarbeide med politi for å slå hardt ned på uvøren bruk av ild og tilrettelegge stort for ansvarlig bruk av offentlige grillsteder slik som i Tillerparken i bydel Tiller.