Følg trd.by på Snapchat

Følg oss på snap:

Legg oss til ved å peke kameraet ditt på spøkelset vårt, og trykk på skjermen!

Andelen søkere til yrkesfaglig studieretning har økt, spesielt helse- og oppvekstfag.  Foto: NTB Scanpix

DEBATT:

Kommentar: «Det holder ikke at de unge har faste stillinger hvis disse er på 60 prosent»

Meninger
La de unge få oppfylle sine ønsker og drømmer om å bli fagarbeidere gjennom en relevant opplæring, skriver leder i Fagforbundet i Trondheim, Sonia Tangen.

Det er gledelig at andel søkere til yrkesfaglig studieretning har økt. Helse- og oppvekstfag er blant linjene med flest søkere, 800 flere i år enn i fjor. Fra 2020 slår eldrebølgen inn og samfunnet vil så sårt trenger flere kompetente fagarbeidere i eldreomsorgen.


Like mange elever på studiespesialisering og yrkesfag

Mer enn 34.500 elever har fått plass på yrkesfag når de begynner på videregående denne høsten. Andelen er høyere enn den har vært de siste årene.

 

Når ungdommen nå utdanner seg etter samfunnets behov forplikter dette også arbeidsgiverne. De må sørge for å tilby ferdig utdannet fagarbeidere hele og faste stillinger. De unge trenger å møte et anstendig og forutsigbart arbeidsliv, en hel og fast stilling er en forutsetning for det. Det holder ikke at de unge har faste stillinger hvis disse er på 60 prosent, som tilsvarer kun tre dager med jobb i uken.

Lave stillinger og midlertidighet skaper mye unødvendig usikkerhet i hverdagen for unge i helsesektoren. Hva skjer om kontrakten ikke fornyes? Mange er i etableringsfasen og har faste utgifter som må betales. Det er et samfunnsproblem at de som ønsker seg en heltidsjobb ikke får det.

Sonia Tangen er leder i Fagforbundet i Trondheim, og mener at lave stillinger og midlertidighet skaper unødvendig usikkerhet i hverdagen for unge i helsesektoren.   Foto: Sandra Skillingsås

 

På samme tid trengs det flere læreplasser slik at de som starter på yrkesfag i år får fullført utdanningen sin med læretid. Fagforbundet krever to lærlinger pr. 1000 innbyggere. Dessverre er det kun én av fire kommuner som oppfyller dette.

La de unge få oppfylle sine ønsker og drømmer om å bli fagarbeidere gjennom en relevant opplæring, og et anstendig og forutsigbart arbeidsliv.Trd.by søker unge, engasjerte stemmer!

Kjell Eivind Røstum-Mårvik, Randi Annette Enge, Marie Husby Valland og har alle sendt oss sine meninger om tema som opptar dem. Det ønsker vi i Trd.by mer av.