Forskere fra Stanford University har nemlig sett på hvordan den fysiske aktiviteten, spesielt blant mennesker som bor i byer, påvirkes av omgivelsene våre. Er det tilrettelagt for jogging, sykling eller å gå tur med hunden?

Er det grøntområder og parker nært der folk bor? Og hvilken effekt har det i så fall?

Én park, to minutter ekstra

Studien, omtalt av Forskning.no, tar for seg folkehelse-forskning fra flere tiår. Basert på forskningen lagde forskerne seg en modell for hvordan ulike faktorer påvirker aktivitetsnivået til folk. Amsterdam i Nederland er i ferd med å få en ny plan for grønn infrastruktur, og ble brukt som et eksempel for en hypotese:

- Hvordan vil nye eller bedre parker påvirke aktiviteten?

- Vil det bli stor forskjell mellom ulike grupper, som for eksempel unge og eldre?

Ifølge funnene til forskerne, vil hver park innenfor en kilometers avstand bidra med nesten to minutters ekstra fysisk aktivitet per uke. Det høres kanskje ikke mye ut, men har du for eksempel ti parker i nærområdet, kan det bety omtrent 20 minutter i uka.

Best for de minst aktive

Likevel var effekten aller størst for de som beveget seg minst i utgangspunktet - de som er eldre enn 65 år. Her kan kun fire parker innenfor kilometeren bety 20 minutter ekstra aktivitet i uka.

Trd.by har tidligere omtalt forskning som viser at det ikke skal mye til for å øke aktivitetsnivået eller å bedre helsa. For eksempel kan det være nok å ha et vindu med utsikt mot det grønne - eller at en app eller klokke med skritteller fører til at man går ekstra mange skritt i løpet av en dag, enn uten.

Denne artikkelen er publisert hos Trd.by tidligere, men deles på nytt til glede for nye lesere.