«Tenet» skulle sparket kinosommeren i gang etter koronanedstengingen. I stedet er premieren utsatt – denne gang på ubestemt tid. Dermed følger den etter en rekke Hollywood-filmer som allerede er tatt av plakaten i sommer.

Administrerende direktør i Film & Kino, Guttorm Petterson, sier til Kampanje at det er «kritisk» at det er mangel på attraktivt innhold for norske kinoer, og at amerikanske satsinger som «Tenet» er viktige.

– Uten storfilmene som kommer derfra – amerikanske filmer har cirka 65 prosent markedsandel – blir det vanskelig for norske kinoer å drive sin virksomhet, sier Petterson.

foto
«Børning 3» avventer «Tenet»-premieredatoen for å sette sitt filmslipp – fordi «norske kinoer ikke har plass til to sånne filmer samtidig», ifølge produsent John M. Jacobsen i Filmkameratene. Foto: Haakon F. Lundkvist / Filmkameratene / handout

Han frykter at konsekvensen av at de store Hollywood-filmene uteblir, kan bli at kinoene må stenge ned igjen. Samtidig fører smittevernkrav til at bare hvert tredje kinosete får brukes, noe bransjen prøver å få endret.

At Hollywood-storfilmer utsettes til høsten, kan få andre konsekvenser også, for de norske filmene som må kappes om den begrensede kapasiteten. «Børning 3» utsetter sin premieren, som sist ble satt til 9. september, nettopp på grunn av «Tenet».

– Vi er inne i en diskusjon i øyeblikket om hvordan vi skal løse dette problemet som nå er i ferd med å oppstå, sier produsent John M. Jacobsen i Filmkameratene og påpeker at norske kinoer «ikke kan ta unna to sånne filmer samtidig». Filmfolket bak tredje runde med den populære rånerfilmen venter på å få vite hvilken premieredato «Tenet» får, og hvordan konkurransesituasjonen ser ut da.

– Men det handler også om hvilke restriksjoner det er på muligheten for å selge billetter. Hva kulturdepartement og helsemyndighetene bestemmer seg for når det gjelder restriksjoner på kinosalene er også en del av ligningen, sier den erfarne filmprodusenten.