Det er et drøyt år siden at det ble advart mot en ny nasketrend blant unge i Trondheim.

Den handlet om fenomenet «borrowing». Det er en utfordring som sprer seg på appen Tiktok hvor ungdom blir oppfordret til å stjele i butikker og på kjøpesentre, og filme det.

Nå ser senterleder på City Syd og Tiller Torget, Astrid Lind, en ny økende trend:

Naskerne blir stadig yngre.

– Vi ser en økende trend av unge jenter, og for så vidt gutter, som stjeler. Disse blir stadig yngre og er helt ned i 12-13 års alderen. Det er bekymringsverdig at tyveri er blitt en fritidssyssel, og at det er gått sport i det å stjele, mener Lind.

foto
Astrid Lind ansvaret for sentrene City Syd, Tiller Torget og Ivar Lykkes vei 5 Foto: Thon Eiendom

Stjeler for moro

På Tiktok får ungdommene tips om hvordan de skal stjele, hvordan de kan fjerne og gjemme alarmene, og hva de kan si om de blir tatt. Lind opplever at trenden ikke har gitt seg.

– Vi opplever ungdom som stjeler mens venner står og filmer, for så å legge dette ut i sosiale medier. Trenden med å filme disse lovbruddene ser vi på som svært alvorlig, sier senterlederen.

– Hva er det 12-13-åringene nasker?

– Vi opplever at de tar ting av liten verdi som en fritidssyssel, eller for å få anerkjennelse fra vennegjengen, sier Lind.

foto
Politiet tilstede ved City Syd etter melding om at en gruppe ungdommer hadde stjålet varer ved H&M. Foto: Christine Schefte

Hun anbefaler alle sine leietakere om å anmelde alle butikktyveri.

– Dette er jo framtidenes kunder – og vi samarbeider med kommune, vekterselskap og politiet for best mulige virkemidler for å få de til å forstå alvoret, sier Lind.

Politiet avdramatiserer

Politiet har tidligere uttrykt stor bekymring for «borrowing»-fenomenet. Ole Petter Ustad, seksjonsleder ved Heimdal politistasjon, kan ikke si at de ser en økende trend at naskerne blir yngre.

– Det varier fra år til år og fra måned til måned. Det er ikke mer rundt jul eller mer om sommeren. Det varierer, sier han.

foto
Ole Petter Ustad, seksjonsleder ved Stasjon Sør i Trondheim. Foto: Håvard Haugseth Jensen

Ustad sier de kun kan se anmeldte saker i sine registre, og understreker viktigheten av at butikkene anmelder tyveriene.

– Hvis ikke har vi ikke kunnskap om det, sier Ustad, som samtidig vil være forsiktig med å fremstille naskingen som noe normalt:

– Det er viktig for at man ikke gjør dette til en sannhet. Det er som narkotika, det er et fortsatt fåtall som røyker hasj. Det er viktig å si at ikke alle stjeler. Det er fort gjort å gjøre seg en oppfatning til at det er økende, det kan være med å normalisere, sier Ustad.

Oppbemanner i julehandelen

Om kommentarene fra politiet, sier Lind at hun kun kan uttale seg på vegne av City Syd.

– Og her er det dessverre en økende trend hvor flere blir «tatt» og hvor vi har fokus på å løse dette på best mulig måte, sier hun.

foto
Julehandelen er godt i gang på City Syd, forteller Lind. Arkiv-/illustrasjonsfoto fra City Syd. Foto: Ole Martin Wold

Nå er julehandelen godt i gang, og Lind forteller at de som følge av det, har oppbemannet med vektere og ansatte på senteret.

– Med et større kundetrykk på senteret som det er i julesesongen, vil det naturligvis være en økning av tyveri, sier hun.