Det er NRK som melder om de nye reglene, som ble varslet om allerede i vinter:

  • Promillegrense på 0,2 som andre kjøretøy

  • Små elektriske kjøretøy omklassifiseres fra «sykkel» og «motorvogn»

  • Aldersgrense på 12 år

  • Påbud om bruk av hjelm for barn under 15 år

I motsetning til elsykler regnes elsparkesykler altså fra nå som motorvogner. Derfor blir reglene strengere for elsparkesykler, skriver NRK.

Håper på færre skader

Terskelen for å frata personer førerkortet for promillekjøring med elsparkesykkel legges imidlertid på samme nivå som for moped, ikke nivået for bil.

Fra september vil også selskaper som leier ut slike kjøretøy ha krav om ansvarsforsikring. Det samme vil private eiere også måtte gjøre fra 1. januar.

– Jeg er glad for at vi nå endelig får disse regelendringene på plass. Vi har i for lang tid sett et uakseptabelt høyt antall alvorlige skader ved bruk av elsparkesykler, mange knyttet til ruspåvirket kjøring, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) i en pressemelding.

– Jeg håper at vi ved å stramme ytterligere inn i regelverket, vil se færre både skader og konflikter denne sommeren, sier han videre.

Elsparkesykkelselskaper fornøyd

Fra selskapet Tier er det støtte til både promillegrense og forsikringskrav. Dessuten er de glade for noe regjeringen ikke gjør:

– Vi er veldig glad for at regjeringen ikke innfører forbud mot kjøring på fortau. I andre land i Europa ser vi at et fortausforbud for elsparkesykler fører til flere og mer alvorlige ulykker, sier norgessjef Morten Askeland i Tier.

– Beslutningen til samferdselsministeren er bra for trafikksikkerheten, selv om det åpenbart er utfordringer med kjøring på fortauet i dag, sier Norden-sjef Christina Moe Gjerde i elsparkesykkelselskapet Voi.