- Trondheim har gjort en formidabel innsats, og er en foregangsby. De har hatt en god innsats for å få tilbudet ut til jentene, og man har all grunn til å være stolt i Trondheim, sier overlege ved Folkehelseinstituttet, Margrethe Greve-Isdahl.

På landsbasis ligger Sør-Trøndelag på topp der 44,6 prosent har tatt HPV-vaksinen, mot 37,8 prosent som er gjennomsnittet for hele landet. Tallene som er oppgitt er antall kvinner som minst har tatt en av de tre dosene i vaksinasjonsprogrammet.

- Antall kvinner som har tatt vaksinen i Trondheim kan være enda høyere enn det som er oppgitt, på grunn av de mange studentene i byen, forklarer Greve-Isdahl.

I Trondheim har 47,1 prosent tatt vaksina, men best i klassen er Agdenes kommune, der hele 70,2 prosent har vaksinert seg.

Single først ute

Overlegen forklarer at i kommuner med mange studenter, lik Trondheim, er det mange som har registrert bostedsadresse andre steder enn i den kommunen man bor og studerer i. Tallene i statistikkbanken er nemlig basert på adressen i Folkeregisteret. De geografiske tallene gir derfor ikke et fullstendig bilde av det vaksinasjonsarbeidet som er gjort i hver enkelt kommune.

Sivilstatus ser derimot ut til å påvirke.

- Inntrykket vårt er at de som ikke har fast parter har vært først ute, men det er viktig å poengtere at vaksinen også er viktig for dem med fast partner. Ting kan endre seg, og det er bare nå vaksinen er gratis, sier Greve-Isdahl.

83 877 kvinner har takket ja

Nye tall fra Folkehelseinstituttet viser at mer enn 83 000 kvinner har takket ja til gratis HPV-vaksine i løpet av det første året av det toårige vaksinasjonsprogrammet.

Unge kvinner født i 1991 eller seinere har siden 1. november i fjor fått tilbud om å ta vaksinen gratis. Vaksinen gir rundt 90 prosent beskyttelse mot alvorlige celleforandringer hos kvinner som ikke var smittet med HPV på vaksinasjonstidspunktet.

Siste frist for å starte med det gratis vaksinasjonsprogrammet er utgangen av 2018, og den siste av de tre vaksinedosene må tas innen 1. juli 2019.