Følg trd.by på Snapchat

Følg oss på snap:

Legg oss til ved å peke kameraet ditt på spøkelset vårt, og trykk på skjermen!

«Stygge» snusbokser ga liten effekt. Nå blir de styggere

Aktuelt
Folkehelseinstituttet ser minimal effekt av de grønne snusboksene i ny studie. Nå endres de, skriver NRK.

De nye pakkene med snus og tobakk ble innført i 2018 for å hindre at unge begynner å røyke og snuse. Det er usikkert om det har hatt særlig effekt, viser en ny studie.  Foto: Terje Svaan

De nye, standardiserte tobakkspakningene som ble innført i 2018, har hatt liten eller ingen effekt på tobakksbruken, viser en ny FHI-studie.

Studien viser at de militærgrønne pakkene har ført til en røykenedgang på mellom 0 og 0,5 prosentpoeng.

Men derimot kan de grønne boksene se ut til å friste menn til å snuse mer, men tallene her er usikre.


Unge snusere får svakere beinbygning

Ungdom som snuser, får mindre sterke bein i kroppen enn dem som ikke snuser, viser ny forskning.


– Det jeg er rimelig sikker på, er at standardiserte pakker ikke har ført til en nedgang i snusbruk blant menn. Det slår vi fast som det sikreste resultatet. Alt annet er ganske usikkert, sier forsker Torleif Halkjelsvik til forskning.no.

Nedgang i sum

Målet med standardisert emballasje på snus og røyk var å gjøre pakkene mindre attraktive, særlig for å unngå at unge begynner å røyke og snuse.


Snussalget til værs i Norge

Og det til tross for at svenskegrensa stort sett har vært åpen i sommer.


Det har vært en nedgang i tobakksbrukere i perioden, men om dette skyldes emballasjen, er vanskelig å slå fast, ifølge studien.

Generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross i Kreftforeningen mener det er summen av alle tiltak som har virket.

– Det inkluderer høyere priser på tobakk, forbud mot å røyke inne, reklameforbud og nøytrale pakker, sier Ross til forskning.no.

Advarslene på snusboksene skal bli større i 2022 om alt går etter planen.  Foto: Ole-Fredrik Lambertsen

Større advarsler

Nå varsles det endringer på snusboksene som kan ha større potensial til å skremme folk fra å snuse.

I andre land, som Australia og England, er det blitt innført standardiserte pakker med nye, større helseadvarsler.Det skal også skje i Norge, skriver NRK.

– Men arbeidet har dessverre blitt forsinket fordi vi venter på et EU-direktiv. Vi har tro på at når de nye helseadvarslene kommer, antageligvis neste år, vil dette bidra til å forsterke effekten av de standardiserte pakningene, sier statssekretær Maria Jahrmann Bjerke i Helse- og omsorgsdepartementet til NRK.