Følg trd.by på Snapchat

Følg oss på snap:

Legg oss til ved å peke kameraet ditt på spøkelset vårt, og trykk på skjermen!

Foreslår 25-års aldersgrense for e-sigaretter

Aktuelt
Helsedepartementet ønsker å innføre 25-års aldersgrense for e-sigaretter. Det foreslås også forbud mot smakstilsetninger i e-sigarettene.

Helsedepartementet ønsker å innføre 25-års aldersgrense for e-sigaretter.   Foto: Berit Roald / NTB

I tillegg ønsker departementet forbud mot pakningsdesign som tiltrekker unge, samt å utvide røykeforbudet til å gjelde i biler hvor barn er passasjer, på utendørs lekeplasser, holdeplasser og idrettsområder.

Helseminister Bent Høie (H) sier forskning viser at e-sigaretter kan være en inngangsport til røyking blant unge.

– Derfor sender jeg nå på høring forslag til strengere regulering av e-sigaretter, som skal beskytte barn og unge mot helseskader og hindrer at nye generasjoner blir avhengig av nikotin, sier Høie.

I dag er e-sigaretter med nikotin forbudt i Norge, men de vil bli lovlige når tobakksdirektivet trer i kraft, sannsynligvis i begynnelsen av neste år.Kreftforeningen jubler

At regjeringen foreslår nye røykeregler får jubelen til å stå i taket hos Kreftforeningen. Helseministerens forslag om å innføre flere røykfrie uteområder, mener foreningen kan føre til at færre unge begynner å røyke, og at flere klarer å slutte.

– At helseministeren nå også foreslår å heve aldersgrensen for e-sigaretter til 25 år og innføre forbud mot smakstilsetting, er et viktig grep for å unngå at nye generasjoner blir avhengig av nikotin, sier generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross i Kreftforeningen.

Effektivt virkemiddel

Andelen dagligrøykere blant unge mellom 16 og 24 år er i dag på kun én prosent, mens i aldersgruppen 55 til 64 år er 17 prosent.

– Det er særlig viktig å hindre at e-sigaretter med nikotin blir en inngangsport til tobakksbruk for unge. Vi vet at aldersgrenser er et svært effektivt virkemiddel for å hindre tilgjengelighet og bruk blant unge. Ved å sette aldersgrensen til 25 år, beskytter vi unge, men hindrer ikke voksne røykere fra å velge e-sigaretter som et skadereduserende middel, sier Høie.


Gründere lager lokal snus fra tobakksplantasje på Byneset

Tre ingeniører har blitt snusbønder på Byneset. Nå planter de nok til tusenvis av bokser med snus og håper på kommersiell suksess.


Viktig årsak

I forslaget inngår et forbud mot smakstilsetninger i e-sigaretter. Ifølge danske myndigheter er smak en viktig årsak til at unge prøver e-sigaretter, og unge oppfatter e-sigaretter med søte smaker som mindre helsefarlige enn e-sigaretter med tobakkssmak.

Et annet forslag for å hindre at unge begynner med e-sigaretter, er forbud mot at pakningene kan påføres glitter, tegneseriefigurer og andre elementer som særlig tiltrekker barn og unge.

23 ganger så giftig

For å beskytte barn mot passiv røyking, foreslår departementet å utvide røykeforbudet til å gjelde i biler hvor barn er passasjer, på utendørs lekeplasser, holdeplasser og idrettsområder.

– Barn er mer sårbare for passiv røyking enn voksne, og undersøkelser har vist at eksponering for tobakksrøyk i bil kan være 23 ganger så giftig som i et hus.

Høie sier at selv om et forbud griper inn i den private sfære, veier barnets rett til et røykfritt miljø og god helse tyngre enn at en voksen skal ha mulighet til å røyke sammen med barnet i bilen.