Følg trd.by på Snapchat

Følg oss på snap:

Legg oss til ved å peke kameraet ditt på spøkelset vårt, og trykk på skjermen!

Mer psykiske helseplager blant skilsmisseungdom i starten av pandemien

Aktuelt
På gruppenivå var det ingen økning i psykiske plager hos ungdommen under nedstenging våren 2020. Blant ungdom med to hjem så man derimot en tydelig endring.

Drøyt 1700 ungdomsskoleelever deltok i undersøkelsen.   Foto: Illustrasjonsfoto: Wilma Nora Dorthellinger Nygaard / NTB

For hele den undersøkte gruppen var psykiske helseplager litt forhøyet fra januar 2019 til våren 2020, men «endringen skyldtes imidlertid økning i alder mellom måletidspunktene, og ikke pandemien.»

– Vi tror dette kan skyldes flere forhold, blant annet en roligere hverdag og mindre stress for mange i denne perioden. I tillegg trodde mange etter den første gjenåpningen av det verste av pandemien var over da, og vi kan ha observert en lettelsesreaksjon, sier psykolog og forsker Gertrud Sofie Hafstad ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS), som har gjennomført undersøkelsen.


Har du denne utsikten hjemme, kan det være bra for den psykiske helsa di

Det skal slettes ikke mye til for at nivåene av tilfredshet i livet og lykkefølelse kan øke, viser ny undersøkelse.


– Likevel viser resultatene at noen grupper av ungdom var mer påvirket enn andre, og det er disse det er viktig å fokusere på ved nye nedstenginger og følge opp over tid.

Generelt viser undersøkelsen at ungdom i sårbare livssituasjonen hadde mer uttalte psykiske helseproblemer enn andre ungdommer både før og under nedstengingen, mens den altså har forverret seg blant ungdom med to hjem.

Totalt 1763 ungdomsskoleelever mellom 13 og 16 år fra hele landet unntatt Oslo deltok.