Følg trd.by på Snapchat

Følg oss på snap:

Legg oss til ved å peke kameraet ditt på spøkelset vårt, og trykk på skjermen!

Krever mer oppfølging av ungdom i rusreformen

Aktuelt
Generalsekretær Pernille Huseby i Actis mener rusreformen legger for lite vekt på oppfølging av ungdom. Helsesykepleierne frykter at alt ansvar legges på dem.

Generalsekretær Pernille Huseby i Actis mener rusreformen legger for lite vekt på oppfølging av ungdom.  Foto: NTB

– Actis ønsker velkommen en reform som gjør at personer med rusproblemer ikke skal møtes med straff, sier Huseby til NTB.

Hun kritiserer imidlertid at reformen i liten grad skal styrke helsetilbudet for personer med rusproblemer.

– Derfor må Stortinget sørge for at dette blir en forebyggings- og behandlingsreform, sier Huseby.


Bare tre av ti voksne oppfyller anbefalingene om fysisk aktivitet

Bare tre av ti voksne oppnår anbefalingene om fysisk aktivitet. Blant barn er situasjonen bedre, men aktiviteten synker raskt med alderen.


Ann Karin Swang er leder for Landsgruppen av helsesykepleiere i Norsk Sykepleierforbund. Hun frykter at regjeringen flytter mer ansvar over på helsesykepleierne, men samtidig fratar dem en rekke virkemidler for å hjelpe ungdom med rusproblemer.

– Vi settes nærmest sjakk matt, sier Swang.

Hun mener reformen vil sørge for at ungdommene med et rusproblem kun vil få ett møte med helsesykepleierne, framfor et helhetlig behandlingsløp.