Følg trd.by på Snapchat

Følg oss på snap:

Legg oss til ved å peke kameraet ditt på spøkelset vårt, og trykk på skjermen!

Nye studenter har det verst: - Disse tallene er skumle og bekymringsverdige

Aktuelt
Hver fjerde førsteårsstudent rapporterer at hen er ganske eller veldig plaget av ensomhet.

En ny Sit-undersøkelse viser at det er de nye studentene som er mest ensomme akkurat nå.   Foto: Terje Svaan

Blant øvrige studenter opplever hele 15 prosent ensomhet. Livet som student er mer krevende enn før koronapandemien, viser en undersøkelse Sit har gjennomført. 2000 studenter i Trondheim, Ålesund og Gjøvik har svart på undersøkelsen som ble gjort i oktober.

– Vi er ikke sjokkerte over resultatet. Det reflekterer de samme utfordringene vi hører på campus, sier leder i Velferdstinget, Kenneth Stange.


- Mens andre sluttet å feste da koronaen kom, dro jeg fremdeles på fest hver eneste fredag

Isak Nordhus forteller at livet ikke har forandret seg noe særlig etter koronautbruddet. Han var ikke den mest sosiale i utgangspunktet.


Kunne vært verre

Jonas Glenne fra Stavanger og Hege Øverlie fra Trondheim studerer begge elektronisk systemdesign og innovasjon ved NTNU. De begynte på studiene i høst, og er ikke overrasket over det undersøkelsen viser om ensomhet blant førsteårsstudenter.

– Vi har skole fire dager i uka, noe som er mye mer enn de aller fleste. I tillegg har vi gruppeprosjekter. Jeg tror det har hjulpet veldig mye på. Hadde det ikke vært for at jeg får være så mye på skolen, hadde jeg nok ikke hatt kontakt med like mange, sier Glenne.

Jonas Glenne og Hege Øverlie må bruke munnbind på skolen for å få være der.   Foto: Synne Mauseth

– Jeg har venner i Trondheim fra før av, men skjønner at de som har flyttet hit sliter. Vi har vært heldige, fordi det ikke har vært noen smitte på linja vår, legger Øverlie til.

Undersøkelsen viser at mange ikke har det like bra som dem. 26 prosent av førsteårsstudenter rapporterer nemlig at de er veldig eller ganske ensom.

– Vi hører fra studenter at mange sier det er vanskelig å være i aktivitet og at det er vanskelig å få de nye studentene engasjert. Mange har det kjipt, men det er likevel vanskelig å få de med på arrangementer. Resultatet tyder på at vi har satt riktig fokus på arbeidet vårt nå. Når det kommer til løsningen på ensomhet, så er dette komplekst. Vi i Velferdstinget tror at tilrettelegging av aktivitet gjennom blant annet frivillighet kan bidra mye, sier Stange.


Undersøkelse: Ensomheten øker kraftig blant de unge

Hele seks av ti nordmenn savner mer kontakt med andre mennesker. Ensomheten øker kraftig blant de yngre i oktober.


Krevende studiesituasjon

Undersøkelsen som ble gjort i oktober er en oppfølging av undersøkelsen Sit gjennomførte i april. Resultatet av den nyeste undersøkelsen viser en økning av andel studenter som opplever at livet har blitt mer krevende enn før korona.

Mye av det er studierelatert og åtte prosent av studentene opplever studiesituasjonen sin som svært krevende, mens 45 prosent opplever den som krevende.

– Studentenes konsentrasjon og mangel på struktur i hjemmestudiene er forverret. Hvordan man sikrer at studentene har et godt læringsmiljø når de må studere hjemme er en nøtt som enda ikke er knekt. Sit har en del av ansvaret for å sørge for et godt læringsmiljø og rammene rundt. Disse tallene er fortsatt skumle og bekymringsverdige, mener Sofie Carlsen Bergstrøm, styreleder i Sit.

Både hun og Stange er bekymret for at manglene studiestruktur i verste fall fører til frafall.

– Det blir interessant å se hvor mange som avlegger eksamen, spesielt blant førsteårsstudenter.


Sit-undersøkelse om koronasituasjonen

Resultatet av undersøkelsen som ble gjennomført i oktober viser:

 • I overkant av 75 prosent av studentene opplever situasjonen som mer krevende.
 • Sosiale forhold og utfordringer med hjemmestudier nevnes fortsatt av flest som de største problemene.
 • 50 prosent av studentene opplever forverret stressfølelse som følge av korona.
 • Egen opplevelse av helse føles to til tre ganger mer krevende for dem som har dårlig fysisk helse og/eller psykisk helse enn de med god helse.
 • 40 prosent av studentene rapporterer at de ikke har god helse og/eller betydelige eller store psykiske symptomplager.
 • Mangel på struktur, motivasjon og at de ikke får møte medstudenter i ulike settinger løftes frem som de største utfordringene.
 • Over 50 prosent av studentene sier ta kontakten med venner er forverret under koronasituasjonen, men har forbedret seg siden målingen i mai.
 • Søvnmønsteret er forbedret fra måling i mai, men rapporteres som mer krevende enn i en normal situasjon uten virus.
 • Studentene opplever i stor grad at livet som student har blitt bedre siden rett etter at koronasituasjonen oppsto.
 • Hver femte student sier at den økonomiske situasjonen er forverret, men andelen som rapporterer at økonomi er uforandret går opp.
 • Halvparten av studentene er litt bekymret eller mer for smittesituasjonen. Åtte prosent av disse holder seg i stor grad borte fra campus.

Forverret stressfølelse

Direktør for velferdstjenester i Sit, Gustav Øverli, peker på at studentene er en ekstra sårbar gruppe under koronapandemien, blant annet fordi de ikke har en arbeidsgiver som kan passe på dem.

Halvparten av studentene opplever en forverret stressfølelse som følge av korona og andelen studenter som rapporterer store psykiske symptomplager har økt fra 12 til 15 prosent de siste seks månedene.

– En økning på tre prosent høres kanskje lite ut, men bak den tre-prosenten finner vi godt over 1000 unge mennesker, sier Øverli.

Nina Steen, direktør for strategi og kommunikasjon i Sit, Sofie Carlsen Bergstrøm, styreleder i Sit, Gustav Øverli, direktør for velferdstjenester i Sit og Kennet Stange (på skjerm), leder i Velferdstinget la torsdag fram Sit-undersøkelsen om hvordan studentene har det under korona.   Foto: Synne Mauseth

Både han og Stange tror et samarbeid mellom Sit, studentene og utdanningsinstitusjonene kan være løsningen på mange av problemene som kommer fram i undersøkelsen.

I tillegg til krevende studiesituasjon, økende ensomhet og forverret stressfølelse, viser undersøkelsen også at hver femte student rapporterer at den økonomiske situasjonen deres er forverret. Hver tyvende student opplever økonomien som kritisk.


Da vennene flyttet fra Trondheim, var det vanskelig å finne nye. Så fant Marie (19) løsningen

Marie Solberg (19) fra Trondheim legger ikke skjul på at det har vært vanskelig å få seg venner som førsteårsstudent.


Har blitt bedre

Funnene fra oktoberundersøkelsen viser likevel at studentene i stor grad opplever at livet deres som student har blitt bedre sammenlignet med da virussituasjonen oppsto og Sit gjennomførte den første undersøkelsen. Carlsen Bergstrøm og Nina Steen, direktør for strategi og kommunikasjon i Sit, forteller at Sit nå jobber med å se på behov for nye tilbud, samt videreutvikling av de gamle.

Da koronautbruddet først kom etablerte Sit flere nye tjenester som har hatt positiv effekt – som online trening, matlevering, vekketjeneste og digitale samtaletjenester.

– Flere studenter har trukket fram digitaliseringen av treningstilbudet som en av de tiltakene som gjør at de har følt seg ivaretatt av Sit på en god måte, sier Steen.