Følg trd.by på Snapchat

Følg oss på snap:

Legg oss til ved å peke kameraet ditt på spøkelset vårt, og trykk på skjermen!

Flertallet av ungdommer i undersøkelsen til Oslo Met rapporterer om god fysisk og psykisk helse. 85 % er tilfreds med livet sitt og 80 % mener at de har alt de ønsker seg.  Foto: Thomas Brun / NTB

Ingen økning i psykiske plager blant unge

Aktuelt
For første gang på mange år viser den årlige Ungdataundersøkelsen til Oslo Met ingen økning i andelen unge som melder om psykiske plager.

Etter en lengre periode hvor stadig flere ungdommer har rapportert om psykiske helseutfordringer, ser det ut til at utviklingen nå flater ut.


Tenåringer har prøvd å døyve vonde følelser med alkohol

Tre av ti i alderen 15 til 19 år svarer i en undersøkelse at de har drukket alkohol for å føle seg bedre når livet kjennes tungt.


Flertallet av ungdommer i undersøkelsen til Oslo Met rapporterer om god fysisk og psykisk helse. 85 prosent er tilfreds med livet sitt og 80 prosent mener at de har alt de ønsker seg.

– Selv om tallene fortsatt er for høye, er det positivt at norsk ungdom ikke nok en gang rapporterer om ytterligere økning i psykiske helseplager, sier Anders Bakken, som er leder av Ungdatasenteret ved NOVA på Oslo Met.


Spår en forsinket «koronaeffekt» hos unge i familier med rusproblemer

Blå Kors Kompasset frykter at flere har det vanskeligere nå. Psykologspesialist Håkon Hauge Johnsen spår en «koronaeffekt» ett år frem i tid.


Ifølge NOVA viser forskningen at pandemien har påvirket mange ungdommer. Alle målingene i årets rapport er gjort før pandemien slo til med full kraft.

Rapporten finner for øvrig at det fortsatt er stabile mobbetall, at ungdomskriminaliteten flater ut, samt at færre trives på skolen. Samtidig ser forskerne med bekymring på særlig én trend:

– For mange ungdommer opplever seksuell trakassering, sier Bakke, som også opplyser om at dette er en utvikling forskerne ønsker å følge nærmere de neste årene.