Følg trd.by på Snapchat

Følg oss på snap:

Legg oss til ved å peke kameraet ditt på spøkelset vårt, og trykk på skjermen!

NTNU-student Nina Salvesen er med på å lage en kampanje for å sikre at studentene har et sted å gå om man har det vanskelig eller opplever noe ugreit som student.   Foto: Line Pevik

Nina vil sikre en trygg fadderuke: - Vi håper på å få endra mørketallene

Aktuelt
Det skal være enkelt å vite hvem du skal gå til for å få hjelp om du sliter eller opplever noe vanskelig. Det vil linjeforeningene sørge for.

- Vi håper at nye og andre studenter blir klar over at linjeforeningene er her for å hjelpe, og er til å stole på om noen skulle oppleve noe ubehagelig.

Det sier NTNU-student Nina Salvesen. I en tid der det er mye usikkerhet, der det mest sannsynlig vil bli ekstra vanskelig å bli kjent med nye medstudenter, vanskeligere å møtes fysisk og man kanskje vil føle ekstra mye på ensomhet, har linjeforeningene og de andre studentorganisasjonene i byen gått sammen for å vise at de er her for sine studenter uansett hva som skjer.

- Vi håper på å få endra mørketallene for ting folk ikke synes er greit, og at det blir en lavere terskel for å si ifra, sier Salvesen.


Slik blir årets fadderuke på Samfundet

Fadderuka i Trondheim starter 10. august. Samme dato åpner også Samfundet igjen, men med andre rammer enn studentene har vært vant til.


Anonymt varslingsskjema

For to år siden startet Salvesen og en gjeng fra de ulike linjeforeningene HR-forumet. Forumet jobber for at det alltid skal være hjelp, verktøy og et sted å gå dersom man har det vanskelig eller opplever noe vanskelig som student. Dette kan være for eksempel seksuell trakassering, psykisk helse, mobbing og ensomhet, rus eller drikkeproblematikk.

- Vi gjorde alt klart til fadderperioden i fjor, med blant annet en ressursbank med instanser som kan hjelpe om det skulle være noe. I tillegg lagde vi et varslingsskjema som kan sendes til linjeforeningene, anonymt eller ikke.

Nye studenter blir møtt med flyers med informasjon om ulike instanser de kan kontakte om de har opplevd noe ugreit.  Foto: Line Pevik

- Har studentene benyttet seg av dette?

- Mange har gått til linjeforeningene sine med ulike saker, bekrefter Salvesen.


Bekymret for smitteoppblomstring under fadderukene

FHI-overlege Preben Aavitsland er urolig for at smitten skal øke når studentene skal bli kjent med hverandre under fadderukene


For arbeidet sitt fikk HR-forumet NTNUs Buddypris i 2019, en pris som gis til personer og grupper som gjør en ekstra innsats for å skape trivsel og tilhørighet blant studentene.

- Vi fikk en pott på 40 000 kroner, og de pengene har vi brukt for å sette i gang nok en synlighetskampanje for årets studenter, forteller Salvesen.

Nina Salvesen var med på å starte opp linjeforeningenes HR-forum, som skal være der for studenter som ikke har det greit eller som har opplevd noe ubehagelig.  Foto: Line Pevik

Fadderuka er viktig mot ensomhet

I år blir det ikke mulig for de ulike studentorganisasjonene å stå på stand under immatrikuleringen ved NTNU. Like fullt håper Salvesen og HR-forumet å nå ut med kampanjen til så mange som mulig.

- Vi legger flyers og armbånd i velkomstposene som de nye studentene får. I tillegg har vi kontakta alle linjeforeningene, og inkludert bredt med både Samfundet, Uka, Isfit og NTNUI.

Armbåndene er også laget for å minne studentene på om at de ikke er alene om noe skulle være vanskelig.  Foto: Line Pevik

Salvesen sier at mange er spente på hvordan årets fadderukeperiode vil bli. Studiestarten har vist seg å være viktig for å forme vennskap og sikre et godt studieløp - ofte kan fadderuka være den beste medisinen mot ensomhet, har Adresseavisen skrevet tidligere.

- Linjeforeningene kjører på med flere og mindre faddergrupper slik at studentene fortsatt kan møtes. Og det vil også være mange digitale arrangement slik at man kan bli kjent med hele klassen. Og så håper vi på finvær, siden mye av aktiviteten bør skje utendørs!


Brage (20) var ensom og bekymret, men så valgte han å snakke om det

20-åringen opplevde studiestart som vanskelig. Heldigvis møtte han noen som kunne lytte.