Følg trd.by på Snapchat

Følg oss på snap:

Legg oss til ved å peke kameraet ditt på spøkelset vårt, og trykk på skjermen!

Flere må regne med å bli skuffet - totalt er det 58 513 studieplasser gjennom Samordna opptak  Foto: Christine Schefte

Tilbud om studieplass ved høyere utdanning sendt ut mandag

Aktuelt
Over 150 000 personer har søkt om studieplass ved universiteter og høgskoler gjennom Samordna opptak. Mandag kommer svaret.

Flere må regne med å bli skuffet. Totalt er det 58 513 plasser.

Årets tre mest populære studier er siviløkonomutdanningen ved Norges Handelshøyskole i Bergen og rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo.

Fristen for å takke ja til studieplass i hovedopptaket er førstkommende fredag 24. juli før midnatt.


Søkertallet til masterutdanning øker

Universitetet i Oslo (UiO) opplever en økning på 13,6 prosent i antall søkere til sine masterstudier. Også Universitetet i Bergen og BI melder om økning.


Restplass-muligheter

For dem som ikke har kommet inn på et studie, eller ikke vil takke ja til tilbudet som har kommet, kan en restplass være løsningen. Disse plassene ble det mulig å søke på fra og med mandag klokka 9, og det er løpende opptak. Det vi si at man må søke så raskt som mulig.

Listen over ledige studieplasser oppdateres jevnlig, og det kan dermed komme nye studier på listen også etter 20. juli.


Fakta om å søke på restplass ved Samordna opptak
  • For å søke på ledig studieplass må man innfri opptakskravene og ha riktig dokumentasjon klar til opplasting.
  • Dersom du har søkt tidligere i år, må du logge deg inn på søknaden din på Samordna opptaks nettsider og gå til «Søknad» for å legge til ledige studieplasser du vil søke på.
  • Man kan maks søke på ti studieplasser. Man kan få tilbud på alle ti, men man kan kun takke ja til ett tilbud.
  • Man kan søke på restplasser selv om man har fått tilbud i hovedopptaket. Dersom man takker ja til et nytt tilbud, mister man tilbudet man allerede har fått.


Slik blir årets fadderuke på Samfundet

Fadderuka i Trondheim starter 10. august. Samme dato åpner også Samfundet igjen, men med andre rammer enn studentene har vært vant til.


Flest kvinner søker

Litt over 12 000 flere har søkt om studieplass i år enn i fjor. Flest av søkerne, 59,3 prosent, er kvinner. Totalt er årets søkere i alderen 18–87 år, hvorav over halvparten er 22 år eller yngre.

15. juni åpnet universiteter, høgskoler og fagskoler helt opp igjen etter å ha stengt ned da de strenge koronatiltakene i Norge ble innført 12. mars.


Flere universiteter melder om økt eksamensfusk

De endelige tallene blir klare i høst, men allerede melder flere universiteter og høyskoler om mer juksing under eksamen.


Høstens studiestart går som planlagt

Siden begynnelsen av mai har de åpnet gradvis opp, og forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) har uttalt at høstens utdanning skal starte som normalt, men smittesituasjonen vil legge føringer for hvordan studiestarten blir. Asheim har påpekt at førsteårsstudenter bør prioriteres dersom smittevernhensyn gjør at ikke alle kan være til stede ved semesterstart.

Det er dessuten fortsatt begrensninger for gjennomføring av arrangementer, noe som kan få betydning for fadderuken.