Vil du også ha med ditt russekort?
Send bilde av kortet til trd.by@adresseavisen.no