Følg trd.by på Snapchat

Følg oss på snap:

Legg oss til ved å peke kameraet ditt på spøkelset vårt, og trykk på skjermen!

Aftenpostens gjennomgang viser også at det klages mest på eksamenskarakteren i fagene rettslære 2 og samfunnsfaglig engelsk, henholdsvis 9 og 8 prosent.   Foto: Berit Roald / NTB Scanpix

Én av fem fikk bedre eksamenskarakter etter klaging

Aktuelt
Én av fem som klaget på eksamenskarakteren sin i grunnskolen eller på videregående, gikk opp en eller flere karakterer, ifølge Aftenposten.

En gjennomgang Aftenposten har gjort av 37 819 eksamensklager fra hele landet de siste fire årene viser også at i åtte av ti tilfeller ble karakteren stående, og at under 1 prosent av klagene førte til at elevene gikk ned i karakter.

Fra 2016 og 2019 ble det levert mellom 208 000 og 214 000 eksamensbesvarelser på vårparten i de 25 største fagene i grunnskolen og på videregående. Disse eksamenene ble hvert år klaget på mellom 9000 og 9800 ganger, noe som tilsvarer 4,3 prosent.


Utvalg vil utrede selvvalgt eksamen for elever

Regjeringens eksamensutvalg foreslår å fjerne dagens eksamensordning i skolen og utrede virkningene dersom elevene selv får velge hvilke fag de tar eksamen i.


De fagene det lønte seg å klage på i størst mulig grad, var engelsk 10. trinn og sosialkunnskap. 32 prosent av dem som klagde, fikk bedre karakter. Færrest fikk bedre karakter i fagene matte 2P og matte 2P-Y (praktisk matematikk), der 3,3 prosent fikk et bedre resultat, skriver avisen.

Avdelingsdirektør Per Kristian Larsen-Evjen i Utdanningsdirektoratet sier vurderingen av eksamen slik den er i dag, med åpne oppgaver som ikke bare har ett riktig svar, vil alltid innebære skjønn og dermed at sensorer ikke alltid er helt enige.

– Ingen er tjent med at det er en variasjon på flere karakterer, men det er vanskelig å trekke entydige konklusjoner fra disse tallene alene, sier Larsen-Evjen.


De nye reglene for studielån innføres i høst

Regjeringens nye regler for studielån innføres fra høsten. Nå må studentene fullføre graden for å få deler av studielånet omgjort til stipend.