Følg trd.by på Snapchat

Følg oss på snap:

Legg oss til ved å peke kameraet ditt på spøkelset vårt, og trykk på skjermen!

Kun én mobber har blitt tvunget til å bytte skole etter å ha mobbet siden «mobbeloven» ble innført i 2017.   Foto: Illustrasjonsfoto: Wilma Nora Dortehellinger Nygaard / NTB scanpix

Kun én mobber har blitt flyttet, to år etter innføring av ny «mobbelov»

Aktuelt
Kun én elev har blitt pålagt å bytte skole etter innførselen av den såkalte mobbeloven i 2017, melder NRK.

Loven trådte i kraft i 2017, og er ment å gi mobbeofre bedre beskyttelse.

Både kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner og tidligere kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (begge H) lovte den gang at det er mobberen som må flytte når skolen ikke klarer å få slutt på mobbingen.

NRK har hentet inn tall fra fylkesmennene, som viser at det bare er én elev som har blitt pålagt skolebytte etter å ha mobbet. Fylkesmannen i Oslo og Viken oppgir å ikke ha oversikt, men sier det er veldig sjelden at de vedtar tvungent skolebytte.


Bok om utestenging melder seg

NRK Super-satsingen «Lik Meg» handler om blikking, utestenging og mangel på likes: En type mobbing som ikke alltid er like lett å identifisere. Nå kommer boken basert på serien, signert serieskaper Anne Wisløff.


Mobbeofrene flytter

Fylkene oppgir til NRK at resultatet av mobbesakene ofte er at foreldrene til mobbeofre velger å flytte sine barn til en annen skole, ofte etter å først uten hell ha bedt om at mobberen skulle flyttes.

Ansatte hos fylkesmennene sier ifølge NRK at flytting av mobberne er komplisert, og at regelverket er for lite konkret når det kommer til hva som kreves for at en mobber skal kunne flyttes.

Sanner gjør nå endringer i loven.

– I det gamle regelverket så sto det at man må ha prøvd ut andre tiltak. Den regelen fjerner vi, og så vil det da være slik at skolen skal ha vurdert andre tiltak, sier statsråden til NRK.

Loven gjøres også gjeldende for videregående skole.


Færre elever sier de blir mobbet

I fjor svarte 6,1 prosent av elevene at de blir mobbet to til tre ganger i måneden eller oftere. Dette er en nedgang på 0,5 prosentpoeng fra 2017.


Bekymret Ap

Stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg (Ap) bekymrer seg for at lovendringen vil gi liten effekt.

– Lovendringen er bra, men vi frykter at endringen skal ha liten reell betydning, og at trenden med en regel som blir lite brukt fortsetter, sier Solberg til NTB.

Han legger til at man heller må «øke innsatsen mot mobbing», og peker på sitt partis forslag om egne beredskapsteam mot mobbing i kommunene.


Skolen gjør ikke nok i fire av fem mobbesaker

Elevene har fått medhold i fire av fem mobbesaker der fylkesmennene har vurdert om skolene har oppfylt aktivitetsplikten sin.