Følg trd.by på Snapchat

Følg oss på snap:

Legg oss til ved å peke kameraet ditt på spøkelset vårt, og trykk på skjermen!

Jenter mellom 15–17 år sto for den største ­økningen i voldslovbrudd i Oslo i 2018. Voldsøkningen for jenter er større i Oslo enn i resten av landet.   Foto: Illustrasjonsfoto: Johannessen, Sara

Rapport: Volden øker blant tenåringsjenter

Aktuelt
Jenter mellom 15–17 år sto for den største ­økningen i voldslovbrudd i Oslo i 2018. Voldsøkningen for jenter er større i Oslo enn i resten av landet.

Oslo politidistrikt og Oslo kommune la nylig la fram Salto-rapporten for 2018, som viser utviklingen i barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo, skriver Aftenposten.

Der framgår det at fysisk vold blitt mer vanlig­ blant ungdom i Oslo og at i fjor var det jenter mellom 15 og 17 år som sto for den største økningen. Det gjelder både antall tilfeller av fysisk vold og antallet personer.


En av ti unge menn utsettes for vold eller voldstrusler

9,6 prosent av menn mellom 16 og 24 år i Norge oppgir at de ble utsatt for vold eller voldstrusler i 2018. For kvinner i samme alder er andelen 7,4 prosent.


Fra 2015 til 2018 er antall straffbare forhold som var voldslovbrudd doblet for jenter i alderen 15–17 år. 88 av forholdene var for fysisk vold, 25 for lovbrudd mot offentlig tjenestemenn og 18 forhold for trusler.

Avtalte slåsskamper, såkalt beefing, er blitt mer vanlig blant jenter, og synes også på sosiale medier.

Ifølge stipendiat Lars Roar Frøyland ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA er jenters vold annerledes enn gutters.

– Tidligere studier viser at jenter bruker andre typer, og mindre brutal vold, enn guttene. De oppgir oftere at de bruker slag og spark, mens jenter oftere klorer, lugger eller fiker til noen, sier Frøyland.

Frøyland har sett på Ungdataundersøkelsene og sier voldsøkningen blant jenter og gutter er kraftigere i Oslo enn i resten av landet.


Britisk studie: Unge blir ikke voldelige av dataspill

Det finnes ingen kobling mellom voldelige dataspill og unges atferd, viser en ny britisk studie utført av universitetet i Oxford.