Følg trd.by på Snapchat

Følg oss på snap:

Legg oss til ved å peke kameraet ditt på spøkelset vårt, og trykk på skjermen!

For kvinner i samme alder er andelen 7,4 prosent.  Foto: Sara Johannessen / SCANPIX NB1 Modellklarert

En av ti unge menn utsettes for vold eller voldstrusler

Aktuelt
9,6 prosent av menn mellom 16 og 24 år i Norge oppgir at de ble utsatt for vold eller voldstrusler i 2018. For kvinner i samme alder er andelen 7,4 prosent.

Det er en oppgang fra 2015, da andelen var på 6,4 prosent, men stadig en stor nedgang fra 2007, da hele 17,3 prosent unge menn oppga at de hadde vært utsatt for dette, melder Statistisk sentralbyrå (SSB).

6,2 prosent av disse mennene ble utsatt for vold, mens 5,7 prosent oppgir at de ble utsatt for trusler. Av kvinner i samme alder sier 3,1 prosent sier de ble utsatt for vold, mens 5,6 prosent sier de ble truet.


Britisk studie: Unge blir ikke voldelige av dataspill

Det finnes ingen kobling mellom voldelige dataspill og unges atferd, viser en ny britisk studie utført av universitetet i Oxford.


Sett over det hele oppga 9 prosent av den voksne befolkningen at de i 2018 var offer for tyveri, skadeverk, vold eller trusler om vold.

Andel ofre for tyveri er mer enn halvert etter 2004, men flere oppgir nå at de har vært utsatt for voldstrusler enn i de to foregående undersøkelsene, i 2012 og 2015.

Arbeidsplassen vanligste voldsarena

36 prosent av volden mot menn skjer ute på offentlige steder, gjerne på nattetid i helgene og med rus i bildet. Stadig mer av volden utøves av gjerningspersoner som ikke kjenner offeret. For kvinner er dette tallet 11 prosent.

Brorparten av volden skjer imidlertid fortsatt på arbeidsplass eller lærested. Dette gjelder 42 prosent av hendelsene.

Voldstrusler mot menn forekommer oftest ute på offentlige steder, med 39 prosent. Arbeidsplass eller lærested er åsted for 27 prosent av disse truslene.


Nettportalen «Nora» skal hjelpe ungdom mot negativ sosial kontroll

En ny nettportal oppkalt etter Ibsens Nora og Noora fra nettserien «Skam», skal hjelpe ungdom som er utsatt for negativ sosial kontroll.


Trues hjemme

Også for kvinner er arbeidsplass eller lærested det klart vanligste åstedet for voldshendelser, med 44 prosent.

På andreplass kommer i eller ved egen eller andres bolig. Dette gjelder 34 prosent av hendelsene.

Trusler om vold skjer for kvinnene oftest i eller ved egen eller andres bolig, med en andel på 39 prosent. Like bak følger arbeidsplass eller lærested, på 38 prosent.


Debatt:

«Jeg lærte mye av de hånlige kommentarene»

- Si at det jeg tror på høres helt sprøtt og rart ut for deg. Det er helt greit, det har jeg absolutt ingenting imot. Men gjør det på en voksen måte da, skriver Mathilde S. Thrana i dette innlegget.