Følg trd.by på Snapchat

Følg oss på snap:

Legg oss til ved å peke kameraet ditt på spøkelset vårt, og trykk på skjermen!

For første gang har de brukt kunstig intelligens for å plukke ut studenter til kontrollen. Bildet er tatt ved en annen anledning.  Foto: Christine Schefte

Lånekassen bruker kunstig intelligens i bokontroll

Aktuelt
Med kunstig intelligens finner Lånekassen dobbelt så mange studenter som ikke har gitt riktige opplysninger om hvor de har bodd.

Hvert år gjennomfører Lånekassen bokontroll blant studenter som oppgir at de bor borte. Det er kun studenter som ikke bor sammen med foreldrene sine som kan få omgjøring av lån til stipend. For første gang har de brukt kunstig intelligens for å plukke ut studenter til kontrollen, skriver Lånekassen i en pressemelding.

Lånekassens bokontroll i 2018 omfattet 25 000 studenter. 15 000 ble plukket ut ved kunstig intelligens (maskinlæring), mens 10 000 ble plukket ut ved tilfeldig utvalg (kontrollgruppe).

Resultatene, som nå er klare, viser at kunstig intelligens gjør det lettere å finne de som ikke er reelle borteboere:

– 5,5 prosent i kontrollgruppa og 11,6 prosent i maskinlæringsgruppa besto ikke bokontrollen. Det viser at maskinlæringsutplukket har vært dobbelt så effektivt som det tilfeldige utvalget til å finne studenter som har gitt oss uriktige opplysninger om bosted. Maskinlæring betyr at vi, basert på kunnskap fra tidligere kontroller, kan la være å kontrollere de som med svært stor sannsynlighet er reelle borteboere og som dermed har rett til omgjøring til utdanningsstipend, sier Nina Schanke Funnemark, administrerende direktør i Lånekassen.

Nina Schanke Funnemark, administrerende direktør i Lånekassen.  Foto: Karianne Nygård

– Dermed må færre studenter ta seg bryet med å sende inn dokumentasjon, noe som også betyr mindre saksbehandling hos oss, legger hun til. Studentene som ble plukket ut måtte dokumentere at de bodde borte fra foreldrene sine i 2017, slik de hadde oppgitt til Lånekassen.


Fastrentene i Lånekassen stiger

Flytende rente har gjennom året blitt mer gunstig enn fastrente.


De aller fleste studentene er ærlige

2 300 av de 25 000 som ble kontrollert, greide ikke å dokumentere at de hadde bodd borte. 5,5 prosent i det tilfeldige utvalget besto ikke kontrollen, dette er på samme nivå som tidligere.

– Kontrollen viser at de fleste er ærlige når de oppgir i søknaden om stipend og lån at de er borteboere. Vi tror heller ikke at 2 300 har forsøkt å lure oss. Her er det nok en del som ikke har helt orden i papirene sine – for eksempel kan de ha rotet bort dokumentasjonen sin, eller de mangler husleiekontrakt. Andre kan ha planlagt å flytte på hybel, men har endt med å bo hjemme og glemt å melde fra til Lånekassen om det, slik de plikter.

– Samtidig viser kontrollene våre og tips vi får inn at en del oppgir at de bor borte uten at de gjør det, sier Funnemark.


Økonomiske bekymringer påvirker karakterene for mange studenter

Studenter havner i ulik økonomisk skvis avhengig av hvor i landet de studerer. Noen tyr til kredittkort for å få endene til å møtes.


Misbruk av velferdsgoder

Studenter som ikke består bokontrollen, vil ikke få omgjøring av lån til utdanningsstipend, og de kan bli nektet støtte hele eller deler av undervisningsåret etter.

– Studiestøtten skal gå til de som har rett på den. Å motta støtte fra Lånekassen som man ikke har rett på, er misbruk av samfunnets velferdsgoder, og det er usolidarisk overfor andre studenter. Lånekassen skal sørge for at elever og studenter får det de har rett på, men samtidig ikke mer enn de har rett på, sier Funnemark.


Flere bikker studielån i millionklassen

Antallet studenter med over en million kroner i studiegjeld har firedoblet seg på fem år. Uansvarlig gjeldspåleggelse, mener Ansa-president.


38,4 millioner kroner innspart

Studenter i høyere utdanning får hele basisstøtten utbetalt som lån, men borteboere kan få inntil 40 prosent av lånet gjort om til utdanningsstipend.

– Hvis Lånekassen ikke hadde gjennomført bokontroll i 2018, ville 38,4 millioner kroner feilaktig ha blitt gjort om til utdanningsstipend, sier Funnemark.

Snart gjennomføres ny bokontroll i Lånekassen. Også denne gangen vil det bli brukt kunstig intelligens i utplukket.


Dette bør du tenke på før du drar på visning

Det er mange ting du bør tenke på når du skal på visning, kanskje for aller første gang. Vi har pratet med to eksperter om hva du må tenke over når du skal leie en bolig.