Følg trd.by på Snapchat

Følg oss på snap:

Legg oss til ved å peke kameraet ditt på spøkelset vårt, og trykk på skjermen!

Bruken av ungdomsstraff doblet på ett år

Aktuelt
Hittil i år har landets konfliktråd avsagt dobbelt så mange ungdomsstraffer som på samme tid i fjor.

Flere ungdommer får ungdomsstraff enn tidligere når de møter i konfliktrådet.   Foto: Illustrasjonsfoto: Berit Roald / NTB scanpix

Halvårstallene fra konfliktrådet viser at flere ungdommer mellom 15 og 18 år idømmes ungdomsstraff, som er det strengeste alternativet for reaksjon før mindreårige dømmes til fengsel på lik linje med voksne lovbrytere.


Politiet ønsker ungdomsfengsel for de verste unge lovbryterne

Flere barn under 15 år begår grov vold og narkotikalovbrudd i hovedstaden, men blir ikke straffet grunnet alder. Politiet ønsker derfor ungdomsfengsel.

 

1. juli i fjor hadde 14 unge lovbrytere blitt idømt ungdomsstraff, melder konfliktrådet. Hittil i år er 29 ungdommer idømt samme reaksjon. 210 personer er idømt den nest strengeste reaksjonen, som er ungdomsoppfølging. I fjor var dette tallet 185.

– I et forebyggende perspektiv er det gledelig at ungdomsstraffen benyttes i økende grad. Vi vet at ungdomsstraff virker for mange og at de når målet om et liv uten kriminalitet, sier Lise Sannerud, direktør i konfliktrådet.

I alt er det behandlet 4.100 saker i landets 22 konfliktråd hittil i år. Det er registrert en økning på 12 prosent av sivile saker. Det er registrert færre saker om naskeri, skadeverk og trusler, men konfliktrådet melder om en markant økning av krenkelser som mobbing, digital mobbing og seksuelt krenkende bilder eller tekst.

-Antall voldssaker kan også vise til en liten nedgang, men er likevel den desidert største kategorien. Med 848 saker hittil i år, utgjør voldssaker en firedel av alle sakene, skriver konfliktrådet i en pressemelding.


Stadig færre unge har sommerjobb

Kun 37 prosent av norsk ungdom var i jobb sommeren 2017. Det er det laveste tallet noensinne.