I tillegg ville 32 prosent av elsparkesyklistene brukt kollektivtransport på den siste turen dersom ikke sparkesykkeltilbudet fantes, viser studien.

Fire av fem turer med elsparkesyklene varer under 15 minutter. Likevel fyller de et reelt transportbehov, for over 40 prosent av brukerne bruker dem for transport til og fra skole eller jobb. 31 prosent bruker elsparkesykler til ærender og fritidsaktiviteter, mens bare 5 prosent bruker dem for moro skyld.

TØI slår fast at elsparkesyklene er blitt en reell konkurrent til kollektivtransporten på korte strekninger i mange byområder. Imidlertid kombineres sparkesyklene med andre transportmidler, i hovedsak kollektivtransport, i 20 prosent av tilfellene, noe som sørger for at de også bidrar til å styrke kollektivtransporttilbudet.

Undersøkelsen ble gjennomført i oktober 2021.