I fjor høst skulle studentene Randi Widjaja Melberg og Ingrid Ravnanger begynne ved det franske prestisjeuniversitetet Sciences Po.

De fikk avslag på søknadene om studiestøtte, til tross for at andre norske studenter hadde fått støtte før dem.

Utdanningen var ikke godkjent av franske myndigheter. Derfor kunne den ikke godkjennes i Norge og dermed kvalifiserte den heller ikke til studiestøtte.

Oppdagelsen førte til en gjennomgang av hele Lånekassens utdanningsdatabase, og i forrige uke var resultatet klart.

97 studenter i fem land

– Vi har sett nærmere på hvilke utdanninger vi har gitt støtte til de siste fem årene. Ut fra dette har vi fjernet utdanninger som ikke lenger kvalifiserer til støtte og sett nærmere på hvor mange studenter som har fått støtte av oss, selv om utdanningen de har tatt ikke har kvalifisert til dette, sier regiondirektør for utlandsseksjonen i Lånekassen, Chris A. Eidsaunet.

Her kommer det fram at 97 studenter har fått utbetalt til sammen 13,3 millioner kroner i studiestøtte over en periode på fem år, siden studieåret 2013/2014. En støtte som ingen av studentene hadde krav på.

81 av studentene har studert i Frankrike. Resten har studert i enten England, Tyskland, Canada eller Singapore.

Som følge av opplysningene har Lånekassen nå fjernet fire utdanninger fra sin database.

foto
Randi Widjaja Melberg og Ingrid Ravnanger fikk ikke støtte til utdanningen i Frankrike, selv om andre utenlandsstudenter hadde fått det før dem. Lånekassen ble nemlig gjort oppmerksom på at studiet ikke var godkjent av franske myndigheter, og derfor kunne studiet heller ikke godkjennes i Norge. Foto: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

La ned tilbud

I Lånekassens gjennomgang stammer de fleste tilfellene fra Paul-Valéry-universitetet i Frankrike.

Her har kull på rundt 20 studenter i året fått mellom 115 000 til 135 000 kroner i støtte de siste fire studieårene.

– Dette studietilbudet ble opprettet i regi av den franske ambassaden. Etter at vi i fjor høst gjorde dem oppmerksom på at utdanningen ikke kvalifiserte til støtte, ble tilbudet lagt ned, sier Eidsaunet.

Eidsaunet opplyser at norske studenter trolig har benyttet seg av studietilbudet ved Paul-Valéry lengre enn de fem årene Lånekassen foreløpig har gått gjennom.

– Derfor har det mest sannsynlig blitt gitt støtte til dette over en lengre periode. Dette ønsker vi nå å undersøke nærmere, sier han.

foto

Informerer fortløpende

Det er Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) som godkjenner og kvalitetssikrer utdanninger i Norge.

Dersom en utdanning i utlandet er godkjent av myndighetene i landet, vil den mest sannsynlig bli godkjent i Norge også.

Utfordringene oppstår når utenlandske myndigheter endrer praksis, eller at universitetene selv kvalitetssikrer utdanningene sine.

– I de tilfellene der NOKUT foretar en ny vurdering eller endring av godkjenningspraksis på grunn av store utdanningsreformer eller informasjon fra andre lands myndigheter, vil Lånekassen og andre aktører bli fortløpende informert. Dersom en institusjon i et land selv endrer på sin utdanning, kan det ta tid før NOKUT eller Lånekassen får informasjon om det, skriver direktør for utenlandsk utdanning i NOKUT, Stig Arne Skjerven i en e-post.

Dette er hovedårsaken til at noen studenter kan få innvilget studiestøtte, selv om utdanningen de tar ikke kvalifiserer til dette.

– God kontroll

– Hva tenker du om at flere millioner kroner har blitt gitt til studenter som ikke har hatt krav på dette?

– Vi gir støtte til nesten 25 000 studenter i utlandet hvert år, men det er klart at Paul-Valéry-saken skiller seg ut. Fjerner vi disse tallene, så blir det ikke så høyt, sammenlignet med hvor mye studiestøtte vi faktisk gir til norske studenter i utlandet, sier Eidsaunet.

Totalt betaler Lånekassen ut rundt 3 milliarder kroner i støtte til utenlandsstudenter hvert år.

– Tror du fortsatt det er noen der ute som får støtte av dere, som ikke har krav på dette?

– Jeg ville vært naiv om jeg hadde sagt at vi har klart å luke ut alle, men jeg vil si at vi har god kontroll, sier Eidsaunet.

Er det noe som engasjerer deg ekstra mye? Skriv til oss! Send debattinnlegg til trd.by@adresseavisen.no