I statsbudsjettet for 2015 fikk Studentsamskipnaden i Trondheim penger til 220 studentboliger. I revidert statsbudsjett kommer det 30 ekstra. I alt er 632 nye studentboliger under bygging på Moholt. Det skriver adressa.no.

Lik trd.by på Facebook

Bygging på Moholt

– Men Trondheim ligger fortsatt under landsgjennomsnittet i dekningen av studentboliger, påpeker Sivert Bjørnstad (Frp), nestleder i kirke-, utdannings-, og forskningskomiteen på Stortinget.

Han er likevel fornøyd med at pressområdene har blitt prioritert.

– Jeg er glad for at regjeringen ønsker å fullfinansiere prosjekter, i stedet for å smøre tynt utover. Jeg har godt håp om at hele utbyggingen på Moholt kan bli fullfinansiert i løpet av neste år, sier Bjørnstad.

Glad for tiltaket

Det betyr at studentene nå får de litt lettere i jakten på bolig i Trondheim. Det gleder konsernsjef Knut Solberg i Studentsamskipnaden i Trondheim.

– Vi er bare glad for dette. Til sammen 2200 studentboliger for hele landet i 2015 er rekordmange og viser at regjeringen tar situasjonen med studentboliger på alvor, sier Solberg til adressa.no.