Følg trd.by på Snapchat

Følg oss på snap:

Legg oss til ved å peke kameraet ditt på spøkelset vårt, og trykk på skjermen!

Utested i Trondheim felt for aldersdiskriminering

Aktuelt
En lovendring fra 2018 skaper hodebry for en del utesteder. Nå er Raus felt for aldersdiskriminering av en av sine gjester.

Diskrimineringsnemnda har enstemmig vedtatt at Raus har diskriminert på grunn av alder.   Foto: Ole Martin Wold

Fra nyttår 2018 ble det innført et forbud mot aldersdiskriminering også utenfor arbeidslivet. Da ble forbudet utvidet til å gjelde alle samfunnsområder.

Dette har gitt nye problemstillinger for utesteder som ønsker et eldre klientell. Lovendringer gjør at utesteder kun har lovt til å sette nedre aldersgrense til henholdsvis 18 og 20 år, avhengig av hvilken skjenkebevilling utestedet har.


Kan få 3000 kroner i bot for å være to på samme elsparkesykkel

Fra 18. mai blir det forbudt med flere på samme elsparkesykkel. 3.000 kroner ligger boten på dersom dette skjer.


– Må forholde oss til reglene

I vedtaket fra diskrimineringsnemnda mot Raus Bar kommer det fram at en gruppe skal ha besøkt utestedet i november i fjor. To av personene i gruppa var under 23 år, og skal ha fått beskjed om at utestedet har 23-års aldersgrense i døra.

Ifølge vedtaket skal en annen gjest i følget, over 23 år, ha uttalt at dette var diskriminering i henhold til tidligere avgjørelse fra Diskrimineringsnemnda. Men bartenderen forklarte at han måtte forholde seg til instrukser fra sjefen og at gruppa måtte forlate Raus.

Lasse Sjaastad ved Raus Bar sier til Trd.by at det er kjedelig å bli felt i en slik sak.

– I utgangspunktet tror jeg det er bra for bybildet at utestedene er forskjellige. Det virker som at de fleste setter pris på at ikke alle har et ungt publikum, og det er mange utesteder med 18- og 20-årsgrense. Samtidig må vi forholde oss til at disse reglene har kommet, sier han.Nemndas konklusjon

I sin klage til diskrimineringsnemnda peker gjesten, som er over 23 år, på at påstanden om at det i Trondheim finnes mange utesteder med 18- eller 20-årsgrense illustrerer at mange aktører klarer å gjennomføre jobben uten at de blir fratatt skjenkebevillingen sin. Høyere aldersgrense enn 20 år er dermed beviselig et valg, og ikke noe som er nødvendig, mener klageren.

Det er gjesten over 23 år som har sendt klage til diskrimineringsnemnda.

Han peker også på at om at unge mennesker ikke utgjør en trussel og et problem for skjenkesteder på grunn av falsk ID, er generaliserende og diskriminerende.

Raus Bar ved NHO Reiseliv har i hovedsak anført at å innføre en nedre aldersgrense på 23 år i helgene, er et lovlig tiltak med hjemmel av unntaksbestemmelsen i likestillings- og diskrimineringsloven. Det pekes også på at risikoen for å skjenke mindreårige er større uten den gitte aldersgrensa.

Nemnda har konkludert med at Raus Bar har diskriminert gjestene på grunn av alder.

– Det er i saken her ikke bestridt at Raus Bar har innført en nedre aldersgrense på 23 år i helgene. Det er heller ikke bestridt at A (gjesten) sammen med sin bror og samboer, ble bedt om å forlate stedet som følge av at disse var under 23 år. Det er derfor på det rene at A ble behandlet dårligere enn andre i lovedns forstad ved at han måtte forlate Raus Bar, skriver nemnda.


Seksuell trakassering: – Terskelen for å gi beskjed til kompisene sine må bli lavere

Gjennom å dele historier på Instagram, ønsker Ida Ariel Solli (24) å gjøre noe med hvordan menn snakker til og oppfører seg mot kvinner. Men hvorfor skjer det? Det er det flere årsaker til, ifølge forsker.


– Burde vært på plass

Sjaastad var ikke til stede da hendelsen skjedde i november i fjor. Han forklarer likevel at det mest sannsynlig har oppstått en slags misforståelse.

– Under korona har vi ikke hatt 23-årsgrense i helgene. Har vi hatt ledige bord, har vi sluppet folk inn. På dette tidspunktet skal to av bordene ha vært ledige, men de var reservert. I stedet for å forklare at vi ikke hadde ledige bord, hadde han spurt om legitimasjon. Dette gjør vi selvfølgelig uansett, men for å gi en kort og enkel forklaring fikk gjestene beskjed om at vi har 23-årsgrense, sier Sjaastad.

– Det er to år siden den nye loven kom. Burde dere ha hatt dette på plass nå?

– Det skulle vi nok. Jeg skal innrømme at det gikk meg litt hus forbi i begynnelsen, men reglene skulle ha vært implementert mye tidligere. Vi forholder oss til dem nå.