Følg trd.by på Snapchat

Følg oss på snap:

Legg oss til ved å peke kameraet ditt på spøkelset vårt, og trykk på skjermen!

Økonomi og administrasjon mest populært blant studentene

Aktuelt
Hver tiende student valgte i fjor å melde seg på treårig bachelorutdanning i økonomi og administrative fag – det mest populære studiet i 2020.

Treårig bachelorutdanning i økonomi og administrative fag var mest populært fjor. Den utdanningen kan man også ta ved NTNU Handelshøyskolen.  Foto: Marthe Hårstad

Med en studentandel på 10 prosent var treårige bachelorutdanninger i økonomiske og administrative fag det mest populære studiet i Norge i fjor – både blant menn og kvinner, hvis andel er henholdsvis 13 og 8 prosent, ifølge nye tall fra den årlige statistikken Studenter i høyere utdanning.

Økonomiske og administrative fag har også den mest kjønnsbalanserte studentmassen. Her er 52 prosent menn og 48 prosent kvinner.

På andre- og tredjeplass finner vi bachelorutdanninger i samfunnsfag og juridiske fag og sykepleie – begge med studentandeler på mer enn 5 prosent, melder Statistisk sentralbyrå (SSB).


Mette (27) har gjort «alt rett». Likevel får hun seg ikke jobb

Mette Gamst (27) har mastergrad, men har likevel søkt på over 100 jobber uten å få napp.


Variasjoner med kjønn

Blant mannlige studenter ligger bachelor i ingeniørfag og bachelor i naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag på andre- og tredjeplass over. Henholdsvis 8 og 7 prosent av de mannlige norske studentene går på disse studiene.

De nest mest populære studiene for kvinner er bachelorutdanninger i sykepleie og samfunnsfag og juridiske fag. Nærmere 8 prosent av kvinnelige studenter tar en bachelor i sykepleie.

Blant studentene som tar bachelor i sykepleie finner vi 86 prosent kvinner og 14 prosent menn. Fordelingen er omvendt blant studenter som tar bachelorutdanninger i ingeniørfag, med en kvinneandel på kun 20 prosent.


Sterk økning i fuskesaker på universiteter og høyskoler

Klagenemndene på ti universiteter og fire statlige høgskoler behandlet 735 saker om fusk i fjor, noe som er en økning på 54 prosent.


Ny rekord

Samtidig ble det satt rekord i antall personer som tar høyere utdanning i fjor med 306.400, hele 10.200 flere enn i 2019. Det er første gang de er registrert mer enn 300.000 norske studenter.

Rundt 40 prosent av dem er menn og 60 prosent kvinner. 96 prosent av studentene var registrert ved et universitet eller en høgskole i Norge, mens resterende 4 prosent var studenter i utlandet.

68 prosent av studentene i Norge var i gang med en universitets- eller høyskoleutdanning på lavere nivå. Bachelorutdanninger er dermed mest vanlig, men stadig flere tar utdanning på høyere nivå. Mens det i 2015 gjaldt 24 prosent av studentene, har andelen økt til 32 prosent i 2020.