Følg trd.by på Snapchat

Følg oss på snap:

Legg oss til ved å peke kameraet ditt på spøkelset vårt, og trykk på skjermen!

Her kommer 32 leiligheter og 20 studenthybler

Aktuelt
Vil utvide butikklokale samt bygge hybler og leiligheter for 250 millioner i Midtbyen.

Midt i sentrumskjernen i Trondheim skal en rekke hybler og leiligheter oppføres. På bildet: Jonas Askelund.  Foto: Espen Bakken

– Dette føles veldig bra, og vi gleder oss til å komme i gang. Vi er spent på salget, fordi vi må selge 60 prosent av leilighetene før vi kan begynne å bygge. Men det mener vi det er gode muligheter for, sier Pål Henrik Kristiansen, daglig leder i Odin Utvikling AS.

26. januar i år fikk de sammen med Led Eiendom, med en eierandel på 50 prosent hver, godkjent en ny rammeavtale for bebyggelsen i Kongens gate 23 og 27.

Det betyr dagligvarebutikk på 1600 kvadratmeter, 20 studenthybler og hele 32 leiligheter – midt i hjertet av Midtbyen. Målet er å starte salget av leilighetene allerede nå i april.

Dette området i Midtbyen vil snart bli forvandlet til en byggeplass.  Foto: Espen Bakken

Prislapp: 250 millioner

I dag er det Coop som leier i første etasje, med utgang mot Repslagerveita. Dette vil det nå bli endret på – det utvidede butikklokalet vil nå også få inngang fra adressen Kongens gate 23 – altså ut mot metrostoppene i Prinsenkrysset.

Etter planen skal den nye utgangen til butikklokalet komme her - vendt ut mot Prinsenkrysset.  Foto: Espen Bakken

Kristiansen forklarer at målet er å komme i gang med utvidelsen av næringslokalet så fort som mulig, med planlagt ferdigstillelse i løpet av sommeren.


- Vi stengte butikken, men det var bare å glemme. Det tok ti minutter før telefonen ringte

Da korona kom, hadde Dan Robert Rønning (33) og Roald Aleksander Hansen (27) nettopp tatt over butikken. Nå eier de to.


De 32 leilighetene og 20 studenthyblene vendt mot Leüthenhaven får byggestart samtidig, planlagt 1. september i år. Byggetiden er anslått til å pågå i 16 måneder, opplyser Kristiansen.

På taket til dagens Coop Extra-butikk skal det reises 32 leiligheter fordelt på tre nye etasjer.  Foto: Espen Bakken

Leilighetene vil være på i underkant av 50 til 130 kvadratmeter store, og skal bygges på taket av det lave bygget som nå rommer Coop Extra-butikken. Leilighetene fordeles over de tre nye etasjer som skal oppføres.

– Målet er at salget av leilighetene starter i midten av april. Det er for tidlig å si noe om prisklasse nå, det er ikke besluttet. Prisene vil bli differensierte, både med tanke på størrelse og etasje, sier Kristiansen.

Totalsummen for prosjektet, inkludert kjøpesummen av den eksisterende byggemassen, vil derimot ende på rundt 250 millioner kroner.


Åpner ny restaurant i Trondheim: - Jeg har lenge hatt en drøm om dette

Nabin Takur har lenge hatt en drøm om å åpne restaurant. Nå var timingen rett.


Familieeid eiendom

Helt fra 1925 og fram til 1983 lå bilforretningen Autocentralen på denne tomta, eid av familien Askelund. Allerede i 1917 var tanken å oppføre flere etasjer – men det ble altså med den ene som rommer dagligvarebutikken i dag, i tillegg til høyhuset som nå blir til studenthybler.

– Vi har forsøkt å utvikle her i mange omganger, men det er ikke så enkelt for et lite familieselskap. Vi har hatt en visjon for denne tomta gjennom flere generasjoner.

Jonas Askelund viser byggene som har vært i familiens eie gjennom flere generasjoner. Nå er de solgt.  Foto: Espen Bakken

Noe av bygningsmassen antas å være helt fra 1640, forklarer Jonas Askelund, mens han viser fram bygningene. Dermed har også byantikvaren hatt sitt ord med i laget i utarbeidelsen av de nye planene.


Ny butikk åpner i Midtbyen og blir den første i Trondheim

Oslobasert vintage-kjede åpner for første gang i Trondheim.


– Må tilpasses det historiske rundt

Byantikvaren ved Einar Bye forklarer at det største arealet, som rommer dagligvarebutikken, ikke har noen antikvarisk klasse. Det har derimot bygget som skal gjøres om til studenthybler, og husene i Kongens gate 23 og 25 er datert tilbake til slutten av 1800-tallet.

– I Midtbyen er det alltid kulturminneinteresser, og her handler det om å få et prosjekt som holder den kvaliteten vi kan kreve i Trondheim sentrum og at det er tilpasset det historiske rundt. Her har utbygger vært lydhøre for våre innspill, forklarer Bye.

Ifølge tegninger datert 1917 var tanken allerede da å ha flere etasjer der Coop Extra ligger i dag. Slik ble det som kjent ikke - før nå.  Foto: Byantikvaren

– Vi har gått noen runder på høyde. De ønsket seg et noe høyere bygg, en etasje mer enn vi har endt opp med nå.

Byantikvaren hadde helst sett at nybygget ble oppført i teglstein, men har gitt klarsignal for å ha en fasade av tre, slik planen er nå.

Slik ser det ut helt i toppen av bygget som skal bli til studenthybler.  Foto: Espen Bakken

I det nevnte høyhuset i Kongens gate 27 skal hele bygget gjøres om til studenthybler. Her var det tidligere en bilheis opp til verkstedet som var plassert helt oppe på loftet.

– Dette må vel bli de kuleste studentboligene i byen, smiler Askelund.


Åpner nytt halltilbud i Trondheim: – Stadig flere kommer til å oppdage sporten

- Dette er en fantastisk innendørsaktivitet. Vi trenger flere tilbud som dette, mener Alexander Søderlund.


Enstemmig vedtak

Ifølge saksprotokollen fra bygningsrådet 12. januar, ble rivning, renovering av eksisterende bygningsmasse, bruksendring og oppføring av ny bebyggelse enstemmig vedtatt.

– Det er tydelig at politikerne vil at noe skal skje i dette området. Det er i tråd med et ønske om at flere skal bo i og bruke byen vår, mener Askelund.

Byantikvaren er opptatt av å bevare gårdsrom i Midtbyen. Dette, tilhørende Kongens gate 27, vil fortsatt bli ivaretatt med plan om et lite grøntområde.  Foto: Espen Bakken

I saksdokumentene skriver kommunedirektøren at «tiltaket i all hovedsak er i samsvar med intensjoner og bestemmelser i gjeldende reguleringsplan». Det står videre at prosjektet er å betrakte som byreparasjon – lavbygget, slik det framstår i dag, er et stort hull i fasaderekken mot Repslagerveita.

Byggeprosjektet krever dispensasjon fra reguleringsplanens bestemmelser vedrørende høyde, størrelser og formål. I den vedtatte innstillingen skriver kommunedirektøren at de «aksepterer søkers argumenter og finner at søknad om dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan er godt begrunnet».