Følg trd.by på Snapchat

Følg oss på snap:

Legg oss til ved å peke kameraet ditt på spøkelset vårt, og trykk på skjermen!

Fra 2009 til 2019 har andelen gutter som søker seg til helsefag økt fra 11 til 21 prosent. 
        
            (Foto: Illustrasjonsfoto: Berit Roald / NTB scanpix)

Fra 2009 til 2019 har andelen gutter som søker seg til helsefag økt fra 11 til 21 prosent.  Foto: Illustrasjonsfoto: Berit Roald / NTB scanpix

Flere gutter søker seg til helsefag på videregående

Aktuelt
Flere velger yrkesfag og flere gutter søker på helse- og oppvekstfag, viser søkertallene for videregående skole.

Likevel er det fortsatt store forskjeller i hvilke linjer gutter og jenter søker seg til. Bygg- og anleggsteknikk, elektrofag og teknikk og industriell produksjon domineres fortsatt av gutter. Kjønnsforskjellen her har holdt seg stabil over tid.

For design og håndverk og helse- og oppvekstfag er det en overvekt av jenter, men andelen gutter som søker seg til helsefagene har økt betydelig de siste ti årene. Fra 2009 til 2019 har andelen gutter som søker økt fra 11 til 21 prosent.


Forslag om færre norskkarakterer får gehør i regjeringspartiene

Det er for mange karakterer i norskfaget. Det er sentrale politikere i regjeringspartiene enige om og flere støtter et forslag om å slå noen av dem sammen.


– Det er kjempebra at flere gutter ser verdien av å utdanne seg innen helse- og oppvekstfag. Vi kommer til å trenge mange flere fagarbeidere i framtiden, og at flere velger yrkesfag enn tidligere er veldig positivt, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Tidligere har antall søkere til studieforberedende ligget godt over antall søkere til yrkesfag. I fjor ble gapet betydelig mindre mellom de to retningene, og i år er det omtrent like mange søkere til de to studieprogrammene.

37 274 personer har søkt seg til studieforberedende og 36 841 har søkt seg til yrkesfag. Blant yrkesfagene har helse- og oppvekstfag flest søkere.

Blant landets fylker har Akershus den største andelen søkere til studieforberedende med 61,2 prosent, mens flest har søkt seg til yrkesfag i Finnmark. 64,1 prosent av søkerne her ønsker å gå på yrkesfaglige linjer.


Høyre-forslag om fraværsgrense på ungdomsskolen

Det bør innføres en fraværsgrense også på ungdomsskolen, mener Høyres Henrik Asheim. Forslaget skal diskuteres på Høyres landsmøte.