Følg trd.by på Snapchat

Følg oss på snap:

Legg oss til ved å peke kameraet ditt på spøkelset vårt, og trykk på skjermen!

Nylig publiserte Folkehelseinstituttet klamydiastatistikken for 2017.  Foto: Shutterstock

Flere tester seg for klamydia

Aktuelt
Men selv om antallet som tester seg har steget, er det fortsatt færre som blir smittet av infeksjonen, viser klamydiastatistikken for 2017.

I fjor var andelen positive for klamydia blant de undersøkte på 6,8 prosent, mot 7,4 prosent året før.

Helsesjef i Stavanger kommune, Tord A. Haaland, tror ikke én faktor alene har ført til denne nedgangen.

– Det kan være færre smittede på grunn av bedre oppslutning om råd om kondombruk, og mer smitteoppsporing som resultat av testing. Flere gunstige faktorer har trolig påvirket til reduksjonen vi nå ser, sier han.


Folkehelseinstituttet bekymret for resistent gonoré

Antall tilfeller av gonoré og syfilis i Norge økte med 28 og 19 prosent fra 2016 til 2017. Antibiotikaresistent gonoré blir vanligere.

 

Den hyppigste kjønnssykdommen

Klamydia er den vanligste seksuelt overførbare infeksjonen (kjønnssykdom) i Norge, og det diagnostiseres flest tilfeller i aldersgruppen 20 til 24 år - både blant kvinner (47 %) og menn (43 %).

I 2016 ble det diagnostisert 26 108 tilfeller av klamydia, mot 25 130 i 2017.

– De siste årene har klamydiatallene ligget stabilt landsmessing, men vi ser at de gradvis går nedover, forteller Haaland.

Tord A. Haaland tror det er flere grunner til at antall diagnostiserte tilfeller av klamydia har gått ned.  Foto: Vigdis By

Mange har en kjønnssykdom uten å vite om det. – Du kan ikke sjekke deg for ofte, sier sykepleier

Med sommer og festivaler rundt hjørnet, blir mange mer uforsiktig enn de ellers ville vært. Husk å sjekke deg hvis du får ny seksualpartner, råder sykepleier.

 

Flere tester seg

De siste fire årene har det vært en økning på 21 prosent i testing. Totalt var det 368 953 stykk som testet seg i fjor. Det er det høyeste antallet siden 1995.

En mulig årsak til økningen er at testingen har blitt mer «vanlig» og tilgjengelig.

– Jeg opplever at å teste seg for kjønnssykdommer har blitt en naturlig del av å følge opp egen helse. Dette kommer muligens av økt kunnskapsnivå rundt seksuell helse. Samtidig har testingen blitt enklere, sier Haaland.

Testing av klamydia tas ved en urinprøve for både menn og kvinner, hos blant annet fastlege og helsestasjon.


Fakta: Klamydia
  • – Klamydia er en seksuelt overførbar infeksjon, som kan være i urinrør, livmor og eggledere hos kvinner, og i urinrør og bitestikkel hos menn. Man kan også få klamydia i hals, men dette er svært sjeldent.
  • – Klamydia smitter gjennom ubeskyttet sex, noe som gjør at man enkelt kan beskytte seg mot infeksjonen med kondom.
  • – Klamydia er en bakteriell infeksjon, som gjør at den kan behandles med antibiotika, og de aller fleste blir helt friske med behandling.
  • – Testing og behandling for klamydia er gratis i Norge.
  • – Vanlige symptomer på klamydia hos kvinner er svie ved vannlating, forandret utflod, blødning etter samleie utenom menstruasjon, kløe/svie i skjede og smerter ved samleie.
  • – Vanlige symptomer hos menn er svie ved vannlating, utflod fra urinrør, kløe i urinrør eller under forhud eller utslett på penishode eller under forhud.


Få tester seg for kjønnssykdommer i sommer:

Ikke vent til høsten med å teste deg

Klinikken for kjønnssykdommer på St. Olavs Hospital opplever liten pågang om sommeren, selv om de er det eneste gratistilbudet som er åpent.

 

59 prosent kvinner

59 prosent av de diagnostiserte med klamydia i 2017 var kvinner, og personer under 25 år utgjorde 66 prosent av alle tilfellene.

- Hvorfor tror du flere kvinner enn menn tester seg?

– Kvinner er flinkere til å være bevisst sin seksuelle helse, og har generelt høyere legesøkning i tenåra og som unge voksne, forteller Haaland.

Hos andelen kvinner som testet seg, er det spesielt en økning i gruppen med lavest forekomst av klamydia.

– Det var flere kvinner i aldersgruppen 30 pluss som testet seg i fjor. Selv om denne gruppen har lavere forekomst av infeksjonen enn yngre kvinner.

Haaland tror det kan skyldes at voksne kvinner ofte har mer oversikt, og at folkeopplysningen rundt seksuell helse treffer de bedre enn yngre kvinner.

– Det er derfor fortsatt grunn til å jobbe aktivt med informasjon som er bedre tilpasset de yngre aldersgruppene, sier han.


Unge angrer på sexkjøp etter ferien

– Vi har fått over 700 henvendelser fra folk som ønsker rådgivning eller å teste seg etter å ha kjøpt sex i løpet av de siste to årene, sier Anders Røyneberg, leder i Sex og samfunn.