Følg trd.by på Snapchat

Følg oss på snap:

Legg oss til ved å peke kameraet ditt på spøkelset vårt, og trykk på skjermen!

Miljøenheten i Trondheim kommune har vært på solstudiotilsyn. Her er Elin Grønvold Aunet avbildet i en annen tilsynsrunde tidligere i år. 
        
            (Foto: Frank Lervik)

Miljøenheten i Trondheim kommune har vært på solstudiotilsyn. Her er Elin Grønvold Aunet avbildet i en annen tilsynsrunde tidligere i år.  Foto: Frank Lervik

Solarier i Trondheim kontrollert - brudd hos halvparten

Nyheter
Miljøenheten i Trondheim kommune har vært på solstudiotilsyn. Der ble det avdekket en rekke regelbrudd.

Trd.by hadde tidligere denne uka en sak om at Statens strålevern er skuffet etter resultater fra tilsyn ved solarier i 200 kommuner.

– Det er omfattende brudd på regelverket, til tross for at bransjen har hatt god tid på å innrette seg, sa avdelingsdirektør Hanne Kofstadmoen i Statens strålevern til NRK.

Nå er resultatene fra kontrollen i Trondheim klare, og det viser seg at solariene her ikke er noe unntak.

LES OGSÅ: En av landets største treningskjeder dropper solarium

Elleve kontrollert - brudd hos halvparten

Rådgiver ved Miljøenheten i Trondheim kommune, Elin Grønvold Aunet, kan fortelle at det også er avdekket en rekke brudd i Trondheim. Her ble elleve solarier kontrollert.

- Tre solarier hadde tilfredsstillende system for informasjon til kunder om farene ved soling, både ved første gangs registering, og etter 12 måneder. Flere av de øvrige solariene informerte kunder ved registrering, men hadde hittil ikke innført system for å gi kundene ny informasjon etter 12 måneder, forklarer Grønvold Aunet.

Tilsynskampanjen hadde hovedfokus på solarienes etterlevelse av krav til system for alderskontroll, informasjon til kunde, advarselsplakat og bestått kunnskapsprøve, som er krav i Strålevernforskriften.

- Ved flere av solariene hadde ikke ansvarlig for daglig drift og/eller alle ansatte med kundekontakt gjennomført og bestått kunnskapsprøven, «solarieprøven». Ved rundt halvparten av de besøkte solariene manglet strålevernets obligatoriske advarselsplakat lett synlig i lokalene.

LES OGSÅ: Solstudioene håver inn penger på drittvær

Regel om 18-årsgrense

Grønvold Aunet kan fortelle at de har vært på tilsyn hos både betjente og ubetjente solarier, både større og mindre. Det har ikke vært tilsyn ved mange solarier innen samme kjede, og rådgiveren ser derfor ikke noen som utmerker seg hverken positivt eller negativt.

I fjor ble det innført 18-årsgrense for bruk av solarium, men over halvparten av solstudioene som er kontrollert, har ikke god nok alderskontroll, skriver NRK. I Trondheim viste tilsynet at aldersgrensen er bedre overholdt her.

- Flertallet av solariene, åtte av elleve, hadde tilfredsstillende system for å sikre at kunder er over 18 år.

LES OGSÅ: Nå må du vise ID for å ta sol

Styreformann i Norsk Solarieforening, Ronny Rath Pedersen, er uenig i Strålevernets konklusjoner. Han sier til NRK at bransjen støtter opp om kravet om god informasjon og forsøker så langt det er mulig å etterleve regelen om 18-årsgrense.

– Vi tror det er en betydelig del av bransjen som har en tilfredsstillende form for alderskontroll, sier han, og mener Strålevernet håndhever regelverket for rigid, og at de har en agenda.