Følg trd.by på Snapchat

Følg oss på snap:

Legg oss til ved å peke kameraet ditt på spøkelset vårt, og trykk på skjermen!

I tillegg til å ha foredrag hele tirsdagen, har Nidaros DPS ordnet i stand en stand der de blant annet delte ut stressballer. Elev på Charlottenlund videregående skole, Emma Skei Ericsson tror det er behov for at helsetjenestene vises i skolen. I bakgrunnen er Terje Skjolden, klinisk sosionom fra DPS.   Foto: Christine Schefte

Nidaros DPS senter besøker skolen:

Vil lære elevene hvilke bekymringer som er bekymringsverdige

Nyheter
Hvilke bekymringer skal man bekymre seg for? Det er noen av spørsmålene Nidaros Distriktspsykiatriske senter vil besvare for elevene.

Omtrent halvparten av elevene i slutten av ungdomsskolen og starten på videregående skole sliter med stress og bekymring, ifølge fjorårets Ungdata-rapport.

LES OGSÅ: Vil hjelpe ungdom som står i spagaten mellom to kulturer

Nidaros Distriktspsykiatriske senter (DPS) fra St. Olavs hospital har derfor møtt opp på Charlottenlund videregående skole for å avmystifisere psykisk helse, med informasjon og for å vise at veien til helsetjenestene er kort.

- Vi vil at det skal bli like naturlig å snakke om den psykiske helsa si, som det er å snakke om et knekt bein.

Emma Skei Ericsson snakker med DPS-ansatte. I tillegg til avdelingssjef og forelesere var Hilde Siraas Myran, Eli Valås og Wenche Brønstad med. De utgjør arbeidsgruppa som har stelt i stand DPS sine besøk.   Foto: Christine Schefte

 

Kom seg ut av tankesirkelen

Emma Skei Ericsson (18) er en av elevene som satt på benken under dagens foredrag. Hun har selv slitt med tegn på depresjon etter en tyngre periode for to år siden.

- Jeg fikk høre av helsesøstra at jeg hadde en grad av depresjon. Jeg visste ikke hva det innebar, så jeg googlet og kikket på Youtube, og fant videoer av folk som drev med selskading.

Hun gikk gjennom en periode der hun isolerte seg etter skolen.

- Jeg tolka alle signaler jeg fikk fra andre på en negativ måte. Fra eksen, venninner og familien. Så det samlet seg opp. Det er ikke sunt å ha det sånn i det hele tatt, sier hun til Trd.by.

I dag har hun kommet seg ut av den negative tankesirkelen, og hun har reflektert over hvordan hun klarte det.

- Jeg snakket om det med folk, fjernet meg fra negative personer og fokuserte på det gode. Jeg innså at jeg fortjener et godt liv.

LES OGSÅ: Christine (25): – Livet er fantastisk hvis du lar det være det

Bør komme på barneskolen

Emma mener at psykisk helse må komme på timeplanen, og helst allerede i barneskolen.

- Vi trenger mer kunnskap på dette området, og det bør tas tak i. Spesielt i den tiden vi er inne i nå, der vi blant annet opplever mye press fra sosiale medier.

Hun er fornøyd med det hun satt igjen med da DPS var ferdige på talerstolen.

- Det var veldig bra. De ga oss mye informasjon og det var veldig lærerikt. Det er også godt å vite hvordan man påvirkes av psyken. Vi har tidligere hatt om de samme temaene på skolen, men vi har ikke gått så detaljert inn på det som vi gjorde i dag, sier hun.

- Er det tabu å snakke om psykisk helse?

- Det kommer veldig an på hvem det gjelder. Selv ble jeg veldig åpen etter min tunge periode, og det har jeg fått mye igjen for.

Psykologspesialist Svein Haseth holdt foredragene for elevene sammen med Terje Skjolden.   Foto: Christine Schefte

LES OGSÅ: Even (26): - Det er godt å gjøre noe som er skjitskummelt

Samarbeid med fire skoler

Det er i forbindelse med 25års-jubileet til Verdensdagen for psykisk helse at Nidaros DPS har valgt å samarbeide med fire videregående skoler i Trondheim for å informere om viktigheten av å ta vare på sin psykiske helse.

- Vi vil skape en dialog med å besøke ungdommen, og på denne måten forebygge psykiske lidelser, sier avdelingssjefen på Nidaros DPS, Odd Gunnar Ellingsen.

Det er psykologspesialist Svein Haseth og klinisk sosionom Terje Skjolden som holder foredragene for elevene.

- Vi vil gjerne vise hva som er normalt, slik at de får en forståelse av den psykiske helsa og at de vet at det ikke er så "gæli" å være nedfor av og til. Det er normalt å ha sånne tanker og følelser også.

De har også gått gjennom en del mestringsteknikker for tunge tanker, både gode og dårlige mestringsteknikker. Blant annet er rus nevnt som en av de dårlige mestringsteknikkene.

- Gode mestringsteknikker er for eksempel å være sosial, passe på å få nok søvn og ta pauser. Elevene skal være så flinke hele tiden, og så stresser de seg gjennom dagen.

Avdelingssjef på Nidaros Distriktspsykiatriske Senter, Odd Gunnar Ellingsen og helsesøster på Charlottenlund videregående skole, Anita Julshamn Melkvik.   Foto: Christine Schefte

Hold deg oppdatert! Følg trd.by på Facebook

- Politikerne viser liten velvilje

Helsesøster på huset, Anita Melkvik, synes det er veldig bra at DPS velger å aktivt gå ut for å informere ungdom.

- Det er den veien vi må gå for å nå tidlig nok ut, slik at de får kunnskap og kan reflektere rundt psykisk helse. Når statistikken viser økning av antallet med psykiske vansker så er det behov for å ha fokus på dette temaet.

Dermed mener hun at det må taes noen grep for å få bedre psykisk helse hos ungdommen.

- Vi skulle egentlig ha startet i skolen. Men når det er litt for liten velvilje fra politikerne til å få psykisk helse inn på timeplanen, så er det viktig at helsetjenestene vises, sier Melkvik til Trd.by.

En av grunnene til det mener hun er for å bryte ned tabuet rundt psykisk helse.

- Det er mange som vegrer seg for å snakke om psykisk helse. Mange av de jeg får besøk av har så vanskelig for å åpne den døra og si noe om de tunge tankene.

Melkvik mener det ofte er tillært at man ikke skal snakke om psykisk helse. Som for eksempel innad i familien.

- Hvis man ikke har vært vant til å snakke med familiemedlemmene om psykisk helse, så er det vanskelig å plutselig si det høyt. Når man først har familie og venner, så er det fint å kunne dele sine vansker med dem.

Skal evalueres

Samarbeidet med skolene begynte allerede i mai, og dagen har hatt høy prioritet hos DPS. Det er første gangen de på en organisert måte og i et så stort omfang aktivt møter ungdom. Besøkene skal i ettertid evalueres sammen med skolene. Hvis tilbakemeldingene er positive, og hvis skolene vil er det en mulighet for at besøkene gjentas.

LES OGSÅ: - Dette er årets viktigste gåtur