Følg trd.by på Snapchat

Følg oss på snap:

Legg oss til ved å peke kameraet ditt på spøkelset vårt, og trykk på skjermen!

Tar man med midlertidige stillinger og vikariater er situasjonen noe bedre, men fortsatt er det bare drøyt halvparten av de uteksaminerte studentene, 51,9 prosent (336 personer), som har stilling i politiet per 30. september i år, viser politiets egne tall. 
        
            (Foto: NTB Scanpix)

Tar man med midlertidige stillinger og vikariater er situasjonen noe bedre, men fortsatt er det bare drøyt halvparten av de uteksaminerte studentene, 51,9 prosent (336 personer), som har stilling i politiet per 30. september i år, viser politiets egne tall.  Foto: NTB Scanpix

Stadig færre politistudenter får fast jobb i politiet

Nyheter
Bare 40 av 647 uteksaminerte elever fra Politihøgskolen i Oslo i sommer har fått fast jobb i politiet innen utgangen av september.

Det tilsvarer 11,9 prosent av de elevene som besto den tre år lange utdannelsen og ble uteksaminert i år.

Tar man med midlertidige stillinger og vikariater er situasjonen noe bedre, men fortsatt er det bare drøyt halvparten av de uteksaminerte studentene, 51,9 prosent (336 personer), som har stilling i politiet per 30. september i år, viser politiets egne tall. I tillegg kommer et mindre antall studenter (ni) som er ansatt i andre stillinger i politiet enn rene politistillinger.

LES OGSÅ: Flere nyutdannede politifolk i jobb i år enn i fjor

Færre får jobb

Politidirektoratet gir hvert kvartal ut en oversikt som viser hvor mange av de siste års studentkull som har fått jobb i etaten.

Oversikten viser, i takt med politireformen, at nybakte politistudenter stadig har vanskeligere for å få en stilling i politiet etter endt utdannelse. Antallet har gått jevnt og trutt nedover, men det siste kullet har merket det mest på kroppen.

Av de 687 uteksaminerte studentene i 2014 fikk 636 faste stillinger innen 30. september, noe som tilsvarer 95,5 prosent. I 2015 var tallene henholdsvis 624 og 527 studenter og 82,3 prosent, mens i 2016 av det bare 53,9 prosent som hadde faste stillinger, 331 elever av de 681 uteksaminerte.

LES OGSÅ: LO: Unge menn sliter mest i arbeidsmarkedet

Ikke lettere

Mye kan tyde på at det heller ikke blir lettere framover. I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018 er det kun bevilget midler til å videreføre stillinger for 2017-kullet, men ikke for 2018-kullet.

Regjeringen skriver i sitt budsjettforslag at det i framtiden ikke vil bli mulig for alle politistudentene å få seg jobb. Ifølge Politiforum vil likevel ikke justisministeren redusere opptaket til Politihøgskolen.

Per-Willy Amundsen (Frp) sier til magasinet at han står fast ved et studentopptak på dagens 720 politistudenter.

LES OGSÅ: Norskfødte innvandrere tjener mer enn sine foreldre

Hold deg oppdatert! Følg trd.by på Facebook