Følg trd.by på Snapchat

Følg oss på snap:

Legg oss til ved å peke kameraet ditt på spøkelset vårt, og trykk på skjermen!

Mens lønnsnivået hos innvandrere generelt ligger lavere enn i befolkningen totalt, tjener innvandrerbarn født i Norge mer enn sine foreldre, viser tall fra SSB. 
        
            (Foto: NTB scanpixJon Olav Nesvold)

Mens lønnsnivået hos innvandrere generelt ligger lavere enn i befolkningen totalt, tjener innvandrerbarn født i Norge mer enn sine foreldre, viser tall fra SSB.  Foto: NTB scanpixJon Olav Nesvold

Norskfødte innvandrere tjener mer enn sine foreldre

Nyheter
Mens lønnsnivået hos innvandrere generelt ligger lavere enn i befolkningen totalt, tjener innvandrerbarn født i Norge mer enn sine foreldre, viser tall fra SSB.

Innvandrerhusholdninger har lavere inntekter enn hele befolkningen totalt, men det er store variasjoner i inntektsnivået ut ifra hvor man kommer fra, årsaken til innvandringen og hvor lenge man har bodd i landet, viser tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

LES OGSÅ: - Jeg ser for meg at dagen i dag vil gjøre en forskjell

En ung gruppe

Norskfødte med innvandrerforeldre klarer seg bedre økonomisk enn dem som selv har innvandret. Dette er en gruppe som består av mange unge, og nesten ingen over 40 år. Norskfødte mellom 25 og 39 år med innvandrerforeldre hadde en inntekt som utgjorde 97 prosent av inntektsnivået til jevnaldrende i hele befolkningen.

Blant personer i samme aldersgruppe som selv har innvandret til Norge, ligger inntektsnivået på 79 prosent av nivået i samme aldersgruppe i hele befolkningen.

LES OGSÅ: Da det begynte å brenne i flyktningleiren, reiste Sara og kjæresten umiddelbart ned for å hjelpe

Omtrent 30 prosent under

Sett under ett har innvandrerbefolkningen i Norge bare 77 prosent av inntektsnivået til hele befolkningen i 2015. Innvandrere som kommer fra EU har et inntektsnivå på 84 prosent, mens innvandrere fra verdensdeler som Afrika og Asia har et lønnsnivå som tilsvarer et gjennomsnitt på 70 prosent av inntektsnivået til hele befolkningen.

Inntektsnivået blir målt ved hjelp av en meridian som beregnes ut ifra inntekt etter skatt per forbruksenhet i husholdningen.

LES OGSÅ: Hajer (23) tildelt Studentenes fredspris