Følg trd.by på Snapchat

Følg oss på snap:

Legg oss til ved å peke kameraet ditt på spøkelset vårt, og trykk på skjermen!

Leder Hanne C. Schjelderup i Jordmorforbundet mener det er viktig å tilrettelegge for amming. – Helsepolitisk er det et mål å tilrettelegge for og støtte forekomsten av amming. Morsmelk utgjør den optimale ernæring for spedbarnet og gir grunnlag for best mulig vekst og utvikling, sier hun. 
        
            (Foto: Norsk sykepleierforbund)

Leder Hanne C. Schjelderup i Jordmorforbundet mener det er viktig å tilrettelegge for amming. – Helsepolitisk er det et mål å tilrettelegge for og støtte forekomsten av amming. Morsmelk utgjør den optimale ernæring for spedbarnet og gir grunnlag for best mulig vekst og utvikling, sier hun.  Foto: Norsk sykepleierforbund

Fagpersonell ut mot familiemeldingen: – Må legges til rette for amming

Nyheter
Barne-og likestillingsdepartementet vil gi far og mor like lang fødselspermisjon. Jordmødrene mener det er en uønsket utvikling som vil bety mye større stress for kvinnene.

6. mars publiserte barne-og likestillingsdepartementet familiemeldingen, som belyser offentlige støtteordninger for barnefamilier. Her presenterte de et nytt forslag om at foreldrepermisjonen skal deles i to - med like mye permisjon til både mor og far, men med 3+6 uker barselpermisjon forbeholdt mor.

Politikerene er ikke nødvendigvis enige.

Blant det medisinske fagpersonellet er også meningen klar: En todeling av foreldrepermisjonen vil ikke være en god løsning.

 – I dag ser vi at mor kommer stadig raskere tilbake til arbeid etter fødsel. Jordmorforbundet mener at vi må legge til rette for at kvinner som ønsker å amme etter dagens anbefalinger også gis en reell mulighet til å gjennomføre dette i praksis, sier leder Hanne C. Schjelderup i Jordmorforbundet.

Kari-Anne (25) er kritisk til forslaget om todelt foreldrepermisjon: - Jaget etter karriere må ikke bli viktigere enn barnas behov

– Tredeling mer naturlig

Dersom man skal diskutere en økning i antall uker permisjon for fedre bør dette innebære at far får flere uker sammen med mor de første ukene etter fødsel, mener Jordmorforbundet.

– Tiden rett etter fødsel er en sårbar tid for hele familien, med en naturlig sliten mor etter svangerskapet og fødsel, et barn som ammes hyppig og gjerne gråter en hel del og lite søvn for begge foreldrene. Skilsmissestatistikken er også høyest når barna er minst, sier Schjelderup.

Bekymret over økning av overdoser hos unge jenter

Jordmorforbundet får støtte fra politisk leder Kirsten Jørgensen i Jordmorforeningen.

– Jeg tenker at en tredeling ville vært mye mer naturlig, spesielt når vi ser at ammefrekvensen er på vei ned. Å dele permisjonen vil bety mye større stress for kvinnene. Vi ønsker ikke den utvklingen, sier hun.

– I likestillingens navn er det noen biologiske faktorer som er bestemmende her. Aldri har kvinner jobbet så mye, aldri har kvinner bidratt så mye. Så kanskje skal vi få litt ro nå, sier politisk leder Kirsten Jørgensen i Jordmorforeningen.  Foto: Jordmorforeningen

 

Biologiske forskjeller

Jørgensen påpeker at det er viktig at fedre får ta del i permisjonen, og sier fedre er akkurat like gode omsorgspersoner som mødre. Likevel settet biologien noen begrensninger.

– Mødre trenger en periode å komme seg på, rett og slett, og ofte er de første tre månedene ganske tøffe. Man må få lov å kunne velge selv om en ønsker å gå tidlig ut i arbeidslivet, men vi vil ikke at det skal være lovpålagt, sier hun.

Nora og William er på navnetoppen

I barselperioden er det jordmor og helsesøster som har ansvar for oppfølging av mor og barn. Leder Kristin Waldum-Grevbo i landsgruppen av helsesøstre NSF sier de er opptatt av at regelverket skal bygges på prinsippet om barnets beste og ikke et “rettferdighetsprinsipp” for voksne.

– Vi er redd for at det nye regelverket kan gjøre at barnets beste kommer i bakgrunnen fordi matematikken råder. Biologisk har kvinner og menn en ulik rolle det første året blant annet på grunn av amming, det kan ikke et “rettferdig” regelverk endre, sier hun.

Lege Kari Mogstad støtter jordmødrene i at amming er en viktig faktor i debatten om permisjon. Ifølge henne er det ikke mulig å følge de nye nasjonale anbefalingene for spedbarnsernæring med dagens forslag til deling av foreldrepermisjonen. – Her er politikere og regjering både dobbeltmoralske og kunnskapsløse, virker det som, sier hun. Her fotografert i forbindelse med en annen sak.  Foto: Glenn Musk

 

– Misforstått likestilling

Også lege Kari Mogstad er skeptisk til å dele foreldrepermisjonen i to. Hun kaller det en form for misforstått likestilling.

– Det er en fundemental forskjell på mor og fars utangspunkt gjennom at mor har gått gjennom svangerskap, fødsel og store fysiske og psykiske omvelteltninger også etter fødsel. Da er man jo ikke likestilt i utgangspunktet, og da er det helt feil å starte ut med et slikt ståsted, sier hun.

Stine og Fredrik ble forelska på barneskolen. Fjorten år senere er de endelig sammen igjen

Mogstad er bekymret for det økte presset og stresset hun mener preger dagens barseltid for mor og barn.

– Det starter allerede ved fødsel og på barselavdelingene, der de sendes hjem stadig tidligere - svært ofte før ammingen har kommet i gang og før mor har kommet seg til hektene. Når det da også blir stadig større press i den andre enden, på at mor skal fortest mulig ut i jobb, synes jeg det er noe som går feil vei, sier hun.