Følg trd.by på Snapchat

Følg oss på snap:

Legg oss til ved å peke kameraet ditt på spøkelset vårt, og trykk på skjermen!

Barne- og likestillingsdepartmentet foreslår 50/50-deling av foreldrepermisjon. Politikerne er ikke enige

Nyheter
NTNU-forsker Elin Kvande er en av forfatterne bak familienmeldingen. Hun mener at tiden er moden for full likestilling - men politikerne er ikke enige.

APs Karianne Tung mener at samfunnet ikke er klar for todeling av foreldrepermisjon ennå.  Foto: Jens Søraa

I disse dager holder samtlige av landets partier landsmøter. Det gjør spørsmålet om foreldrepermisjon aktuelt.

6. mars publiserte barne-og likestillingsdepartementet familiemeldingen, som belyser offentlige støtteordninger for barnefamilier. Her ble det noe radikale forslaget om at foreldrepermisjonen skal deles likt på foreldrene, med unntak av 9 ukers barselspermisjon til mor, presentert.

Elin Kvande er professor ved institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU og en av forfatterne bak meldingen.

- Vi ønsker å styrke fars posisjon. I dag avhenger hans rettigheter av mors yrkesaktivitet. Nå er det på tide at han får selvstendige rettigheter.

Ellen sa opp fast jobb for å starte frisørsalong

Get Inspired-gründer: - Hadde jeg tatt mammaperm, hadde jeg måttet legge ned

På tide med full likestilling

Kvande forteller videre at nyere forskning viser at fedre som regel forholder seg til fedrekvoten de har fått tildelt.

- Det tok ikke lang tid før flertallet fedre benyttet seg av fedrekvoten. I dag tar det store flertallet, faktisk nærmere 90 prosent, ut kvoten de får tildelt. Å dele foreldrepermisjonen i to er siste steg på veien til fullstendig likestilling på dette området, sier Kvande.

 

I dag er regelverket lagt opp til at fedrekvoten er på 10 uker for fødsler og omsorgsovertakelser. Det er andre regler for barn som er født eller adoptert før 1. juli 2014. For å ha rett til fedrekvote, må både far og mor ha rett til foreldrepenger, ifølge nav.no.

Lettere å ta opp videregående utdanning

Merethe (22): - Vi kan ikke slutte å snakke om kropp

Høyre snudde

Høyre har lenge kjempet for at foreldre skal få mulighet til å fordele permisjonen etter eget ønske. På landsmøtet denne helga tok partiet helomvendig. Nå går de inn for å beholde dagens ordning med 10 ukers fedrekvote.

- Dette er en av de sakene som det ble hetest diskusjon rundt på landsmøtet. Vi har lenge ønsket at foreldre skal få fri fleksibilitet til å fordele permisjonen seg i mellom, men har nå valgt å beholde kvoten som den er, sier stortingsrepresentant for Sør Trøndelag, Torhild Aabergsbotten.

Høyres Torhild Aabergsbotten legger ikke skjul på at Høyre har forandret kurs de siste månedene. På landsmøtet ble det vedtatt å beholde fedrekvoten som den er i dag.  Foto: Richard Sagen

 

Hun forteller at familiemeldingen nok er en del av det totale bildet som har fått partiet til å snu i en av sine fanesaker.

- Vi må nok krype til korset, og innse at samfunnet trenger mer hjelp enn vi hadde trodd. Men det er på en måte det som er fint med politikken, det er mulig å snu, så får vi se hvor vi lander til slutt, sier Aabergsbotten.

Fedrene må være mer hjemme

- Det er bare å si velkommen etter, Høyre! Vi har hele tiden ment at å redusere fedrekvoten fra 14 til 10 uker er et steg tilbake i likestillingen, forteller Karianne Tung.

Tung er Arbeiderpartiets stortingrepresentant fra Sør Trøndelag, og er tydelig på at Arbeiderpartiet er samstemte om at fedrene må få mer tid hjemme enn de har i dag. Spørsmålet er hvor mye.

Karianne Tung opplevde selv at hun var klar for å jobbe fem måneder etter fødselen, men ikke alle venninnene hennes var det. Derfor mener hun det er riktig å la foreldrene selv bestemme hvem som tar den siste tredelen av permisjonen.  Foto: Jens Petter Søraa

 

I landsmøteprogrammet kommer det fram at det er dissens mellom to- og tredeling av foreldrepermisjonen. Tung personlig støtter forslaget om tredeling, men sier at det er vanskelig å vite hva landsmøtet ender på.

Get Inspired-Silje om å være kvinnelig leder: - Folk synes det er kult når vi lykkes

Samfunnet er ikke klart for tredeling

- Jeg tror ikke samfunnet er klart for en todeling av foreldrepermisjon ennå, til det er det fortsatt for store forskjeller blant annet med tanke på lønn. For mange familier vil det være en økonomisk belastning å dele permisjonen likt. Samtidig har man helseaspektet. For min del gikk det greit å begynne i jobb etter 5 måneder, men det hadde ikke fungert for noen av venninnene mine. Hvor raskt man er klar for å gå tilbake til jobb kommer helt an på babyen, ammerutiner og morens helse, sier Tung.

Hun presiserer at selv om Arbeiderpartiet ikke har bestemt seg for om det blir en todeling eller en tredeling på nåværende tidspunkt, er familiepolitikk viktig for partiet.

- Hvis vi vinner valget, er det sannsynlig at innføring av 14 ukers fedrekvote vil være en kampsak, og bli gjennomført raskt.

Bekymret over økning av overdoser blant unge jente


- Det Arbeiderpartiet foreslår holder ikke

- Det er veldig bra at Arbeiderpartiet er så tydelig på likestilling i programutkastet sitt, men det holder ikke å bare ta likestillinga tilbake til der vi var. Vi må ta den fremover, skriver generalsekretær i AUF, Renate Tårnes i en e-post.

Hun presiserer at det faktum at fedre tar ut kvotene de har krav på, viser at det er et naturlig og helt nødvendig steg å gå for todeling av foreldrepermisjonen. Barselsperioden på 9 uker mener ungdomspartiet fortsatt skal være forbeholdt mor. Likevel:

- Reell likestilling av mor og far får vi ikke om vi ikke tør å stille krav. Vi må anerkjenne at både mor og far har et like viktig omsorgsansvar for barnet. Arbeiderpartiet kan ikke bare rette opp skadene etter Høyre og Frp-regjeringen, de må tørre å gå lengre. 14 uker er ikke reell likestilling for verken mor eller far, mener Tårnes.

Fortsatt fleksibilitet

Far kan bruke fedrekvoten når som helst i foreldrepengeperioden, med unntak av ukene før termin og de første 6 ukene etter fødselen. Disse ukene er av medisinske grunner forbeholdt mor, ifølge nav.no

Navs nettsider opplyser også at far kan ta fedrekvoten sammenhengende eller benytte fleksibelt uttak på flere måter. Hvis far ønsker å utsette fedrekvoten, må NAV ha mottatt søknaden senest siste dag i fellesperioden. Det er ikke krav til mors aktivitet når far tar ut fedrekvoten.

Kvande mener at det nye forslaget fortsatt gir foreldrene fleksibilitet, og at tiden er moden for at foreldrene likestilles hundre prosent.

- Klart noen mødre fortsatt vil føle behov for en lengre permisjon, men det er fortsatt rom for fleksibilitet. Det er mulighet for gradert uttak, eventuelt å ta ut 59 uker med 80 prosent lønn i stedet for 49 uker med 100 prosent lønn.