Klimautfordringene er globale. Vi må finne globale løsninger og samarbeide på tvers av landegrensene for å kunne nå målene i Parisavtalen. I tillegg må vi hindre uopprettelige skader på klimaet vårt.

Vi trenger fremdeles oljen, både for å sikre inntekter, men også for å kunne eksportere naturgass til Europa. Klimautfordringene kan vi ikke løse alene.

Er det noe som engasjerer deg ekstra mye? Skriv til oss! Send debattinnlegg til trd.by@adresseavisen.no

Vi er heldige i Norge. Vi er verdensledende på forskning og utvikling av nye teknologier. Høye fjell, dype daler og store fossefall gjør det enkelt å kunne produsere vannkraft i Norge. Samtidig har vi gode muligheter til å produsere vindkraft. Faktisk kommer 99 prosent av all energien vi produserer i Norge fra fornybare ressurser, hvorav 97 prosent er vannkraft.

Ingen land slår oss på dette området. Og det er ikke mange land som har de samme forutsetningene for å nå målene de har knyttet seg til. Derfor må Norge bidra med fornybar energi også til disse landene.

Norsk naturgass er viktig i Europa

Flere av landene i Europa produserer mer og mer fornybar energi. Likevel må de fremdeles ta i bruk andre måter å produsere energi på for å kunne produsere nok strøm til innbyggerne sine. Da bli valget ofte kullkraft, som er en av de mest forurensende formene for energiproduksjon. Noen land bruker norsk naturgass – og det er en mye bedre løsning!

Naturgass er mye renere enn kullkraft. Derfor er det viktig at Norge fortsetter å utvinne olje og gass i årene som kommer. Det hjelper ikke om vi når klimamålene, dersom ingen andre land gjør det.

Selv om Norge er litt lengre unna å nå målene vi har forpliktet oss til ved å fortsette å ta opp olje, er verdenssamfunnet et steg nærmere. Samarbeid er nøkkelen, ikke egoisme.

Norges økonomi er avhengig av oljen

For at Norges økonomi skal kunne overleve det grønne skiftet, må vi ha nok kapital til å klare det. Med mindre vi vil at hele velferdsstaten skal falle sammen, trenger vi oljen. Selv med så lave oljepriser som vi har i dag, er det oljen som bidrar med de største inntektene til Norge.

Det vil ikke lønne seg å stenge oljekrana. Da vil vi bare oppnå økonomisk krise. Inntil vi har klart å omstille økonomien, er vi avhengige av oljeinntektene.

Vi kan ikke klare å nå klimamålene uten olje og gass. Norsk økonomi vil forfalle dersom vi stenger oljekrana. Vi trenger mer tid på å omstille oss. Samtidig bidrar norsk naturgass til å senke utslippene av klimagasser i andre land i Europa.

Klimautfordringene er ikke lokale og kan ikke løses ved at noen få land når klimamålene. Globale utfordringer krever globalt samarbeid – og da kan ikke Norge stenge seg ute fra samarbeidet!