P-pillen brukes av omtrent 20 prosent av kvinner i Norge i dag, og i 2017 er det 50 år siden den først kom på markedet.

- Revolusjonerende

Forskning.no har skrevet om historien til den velkjente pillen.

Britt Ingjerd Nesheim er professor emeritus og tidligere avdelingsoverlege ved Kvinneklinikken ved Ullevål sykehus og Universitetet i Oslo, og hun har uttalt seg til nettstedet.

Hun sier at det at man på en sikker måte kunne styre egen seksualitet og barnefødsler var helt nytt da p-pillen kom i 1967.

Lite forskning

Nesheim forteller videre at legemiddelmyndighetene på den tiden var skeptiske til å slippe løs en pille som det var gjort så lite forskning på. Man visste lite om bivirkninger og langtidseffekten på bruken av prevensjonsmiddelet.

– Den ville aldri blitt lansert med dagens system, sier hun videre til Forskning.no.

P-pilla ble først lansert i USA, og kom sju år senere til Norge.

Nesheim gir æren for p-pilla til kvinneforkjemper Margaret Sanger og Kathrine McCormick. Førstnevnte er kjent som forkjemper for prevensjon, og grunnla organisasjonen Planned Parenthood. Sistnevnte finansierte pillen.

Testet på intetanede kvinner

Historien som fortelles i artikkelen er lang, men den startet i det små med at Sanger fikk høre om progesteron som hemmet eggløsningen hos dyr, og ville finne noe tilsvarende for mennesker.

Gregory Pincus og John Rock utviklet den første p-pillen. De gjorde forsøk på dyr, men også på kvinner. De delte ut de første forsøkspillene til blant andre fattige kvinner i Puerto Rico.

Siden da har det derimot blitt forsket mye på pillen. Både kontrollstudier, registerstudier og kvalitativ forskning kan gi kunnskap om hvordan pillen påvirker helsen til dem som bruker den.

– Alle kvinner har på sett og vis vært prøvekaniner for utviklingen av p-pillen, sier Nesheim.

Mer om sex og prevensjon: