Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag.

Hver eneste dag er en god dag å drikke kaffe på. Spesielt om morgenen når du er blytrøtt, og trenger koffein for å få øynene til å åpne seg.

En kopp går fint, så en til, og en til, og en til. Til slutt blir det en del, men hvor mye kaffe bør vi egentlig drikke i løpet av en dag?

Hjelper mot alzheimers

Vi spurte førsteamanuensis og klinisk ernæringsfysiolog Elisabeth Lind Melbye ved Norsk Hotellhøgskole på Universitetet i Stavanger.

- Tre-fire kopper kaffe om dagen er nok, sier hun.

Men holder du deg til det, kan faktisk kroppen ha godt av kaffen!

- Studier viser at det er en viss helsegevinst av å drikke kaffe. Blant annet er det holdepunkter for at et moderat kaffeinntak kan forebygge kroniske sykdommer som diabetes type 2, leverkreft og alzheimers. Men over fire kopper er det ingen helsegevinst.

- Og hvis det ikke er noen helsegevinst, hvorfor drikke mer?

foto
TALLET ER: Fire! Fire kopper kaffe holder. Maks. Foto: ntb scanpix

Unngå ufiltrert kaffe

Selv om opp til fire kopper kaffe altså kan være positivt for helsen, betyr ikke det at en ikke kan merke bivirkninger likevel selv om en holder seg innenfor.

- Noen får problemer med magen, får hjertebank eller føler seg urolige hvis de drikker mye kaffe. For mye kaffe kan også gi høyt blodtrykk, sier Lind Melbye.

Og det stanser ikke der.

- En bør være klar over at utfiltrert kaffe også inneholder stoffer som ikke er bra for helsen. Dette er stoffer som fører til økning av det dårlige kolestorolet, og som dermed kan medføre hjerte- og karsykdommer. Men det som er fint er at vi kan unngå disse stoffene ved å drikke filterkaffe.

foto
OBS: Kaffe kan være godt for helsen, men ikke overdriv inntaket, sier ernæringsfysiolog Elisabeth Lind Melbye. Foto: Kristian Jacobsen

Kan være sosialt, og det er positivt

Altså. Kaffe kan både være sunt og usunt. Hvor mye vi tåler er individuelt, men inntaket bør ikke overstige fire kopper dagen.

- Ellers må vi jo nevne at kaffedrikking ofte er en sosial handling - og det er selvfølgelig positivt for helsen!

Alt i alt. Drikk maks fire kopper til dagen.

Pros & cons ved kaffe:

Pro:

  • Kaffe kan forebygge kroniske sykdommer som alzheimer, diabetes type 2 og leverkreft.

  • Er sosialt, og det er bra!

Con:

  • Kaffe kan gi problemer med magen, hjertebank og urolighet, og også føre til økt blodtrykk.

  • Ufiltrert kaffe øker det dårlige kolestorolet, som kan medføre hjerte- og karsykdommer

Denne saken er tidligere publisert hos Trd.by, men hentes fram for arkivet for nye lesere.