Nylig publiserte det amerikanske legetidskriftet JAMA en ny, dansk studie, som tar for seg hva som skjer med jenter og kvinner når de bruker hormonelle prevensjonsmidler.

I studien ble det gjennomgått journaler til over en million jenter og kvinner i alderen 15 til 34 år.

Studien er basert på inntentet tallmateriale fra 2000-2013, og er den første av sitt slag i Norden. Fire forskere står bak studien, deriblant Øjvind Lidegaard, professor i gynekologi ved Universitetet i København.

Til NRK sier Lidegaard at «vi må begynne å informere kvinnene om risikoen for depresjon».

Følg trd.by på Facebook

Hyppigere bruk av antidepressiva

Gjennomgangen av jentenes og kvinnenes medisinske journaler viser at bruken av antidepressiva er noe hyppigere blant dem som bruker hormonell prevensjon, enn de som ikke gjør det.

22 av 1000 kvinner brukte antidepressiva mens de gikk på hormonell prevensjon, ifølge forskerne. Av de som ikke brukte hormonell prevensjon, var det 17 av 1000 som brukte antidepressiva.

- Det er et mindretall som utvikler depresjon, men det er en risiko jentene bør kjenne til før de starter på prevensjon, sier Lidegaard til NRK.

Studien viser at p-plaster, p-ring og hormonspiral gir størst risiko for å utvikle depresjon. Deretter følger minipillen og p-piller.

Endrer ikke prevensjons-rådene til norske jenter og kvinner

Studien viser at risikoen for å bli deprimert er størst hos de yngste, og at risikoen faller når kvinnene nærmer seg 30 år. Derfor skal man være spesielt oppmerksom på de unge, mener Lidegaard.

Medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk, Steinar Madsen, sier til NRK at dette er en interessant studie som han tror vil skape debatt, men at Statens legemiddelverk ikke kommer til å endre rådene sine til norske jenter og kvinner om bruk av hormonell prevensjon.

- Denne studien gir ikke svar på om det er en direkte sammenheng mellom bruk av prevensjon og antidepressiva, eller om det er tilfeldig. [...] Vår største bekymring er at denne studien blir overtolket – og at kvinner engster seg unødvendig for å bruke prevensjon, sier Madsen til NRK.