Norsk koronamonitor fra Opinion har gjennom pandemien spurt 25.500 nordmenn om de den siste uken har gitt en klem til noen som ikke bor i egen husstand.

I august sier 43 prosent at de har gitt noen en klem. Det er 8 prosentpoeng høyere enn i juli og hele 19 prosentpoeng over gjennomsnittet for pandemien.

– Under pandemien er dette klemmerekord med klar margin. Men et flertall forsøker fortsatt å holde igjen på å klemme dem de ikke bor sammen med, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Nesten fire av ti, 37 prosent, sier at de den siste uken har vært i situasjoner hvor mange var samlet uten at det var mulig å holde en meters avstand til andre. Dette er 7 prosentpoeng høyere enn i juli og er også høyeste nivå som er målt.