Følg trd.by på Snapchat

Følg oss på snap:

Legg oss til ved å peke kameraet ditt på spøkelset vårt, og trykk på skjermen!

I leiekontrakten er det ofte spesifisert hva du som leietaker må betale for, og hva utleier skal betale for, dersom noe blir ødelagt.   Foto: Shutterstock

Leser du ikke leiekontrakten nøye, kan det bli dyrt

Livsstil
Gjør du som mange andre og bare skriver under på kontrakter uten å lese dem først?

- Det er veldig viktig å sette seg inn i hva som står i leiekontrakten. Utleier kan legge alt vedlikeholdsarbeidet på deg, og dersom du ikke har lest kontrakten, kan det fort bli dyrt, sier daglig leder hos Utleiemegleren Trondheim, Solveig Hjallen Moan til trd.by.

Følg trd.by på Facebook

- Nødvendig med en liten oppvåkning

Sommeren og høsten er tiden hvor studenter flytter inn på hybler, leiligheter og kollektiv før studiestart. Mange blir også leietakere for første gang,og da er det viktig å sette seg grundig inn i leieavtalen.

- Vi merker at det er en ganske vanlig oppfatning blant leietakere at utleier må «regne med» at uhell skjer. Men det må han jo ikke, sier Moan.

Moan forteller at de ansatte i firmaet bruker mye tid på å forklare hva som er forskjellen på naturlig slitasje og faktiske skader. 

- Hos mange leietakere er det nok nødvendig med en liten oppvåkning når det gjelder å bruke boligen med aktsomhet, spesielt når det ikke er din egen bolig, sier hun.

Daglig leder hos Utleiemegleren Trondheim, Solveig Hjallen Moan, sier det hos mange leietakere er nødvendig med en liten oppvåkning når det gjelder å bruke boligen med aktsomhet.  Foto: Utleiemegleren

 

Kan utgjøre titusener i forskjell

Dersom noe blir ødelagt i boligen, kan det være flere tusen kroner i forskjell på det du må betale for.

- For eksempel hvis du leier en enebolig i seks år, hvor alt vedlikeholdet er lagt på deg, vil dette kunne utgjøre titusener i forskjell for en tilsvarende enebolig der alt vedlikeholdet er lagt på utleier, sier Moan til trd.by.

I husleielovens § 10-2 står det at boligen skal se slik ut etter endt leieperiode:

 «Er ikke annet avtalt, skal husrommet med tilbehør være ryddet, rengjort og i samme stand som ved overtakelsen, bortsett fra den forringelse som skyldes alminnelig slit og elde, og de mangler som utleieren selv plikter å utbedre».

LES OGSÅ: 9 tips for å unngå svindel

Dette har du ansvar for

Husleieloven har i § 5-3 en ordning som sier at dersom ikke annet er avtalt:

«(...) plikter leieren å vedlikeholde dørlåser, kraner, vannklosetter, elektriske kontakter og brytere, varmtvannsbeholdere og inventar og utstyr i husrommet som ikke er en del av den faste eiendommen. Leieren plikter også å foreta nødvendig funksjonskontroll, rengjøring, batteriskift, testing og lignende av røykvarsler og brannslukkingsutstyr. Må gjenstander som tilhører utleieren skiftes ut, påhviler dette utleieren hvis annet ikke er avtalt.»

- Faller lampen ned, og dette ikke skyldes deg som leietaker eller dine bekjente, er det utleieren som må betale for dette, sier Moan.

LES OGSÅ: Krangling om depositumet? Dette kan du gjøre

- Avgjørende for hvem som blir sittende med regninga

Det kunne derimot stått i avtalen at lampene er leietakerens ansvar å reparere.

Moan påpeker at det i slike tilfeller er viktig at partene har et bevisst forhold til leieavtalen, da den ofte vil være avgjørende for hvem som blir sittende igjen med regninga.

- Et tett toalett vil vanligvis være leietakerens feil, og kan da bli hans ansvar å reparere. Hvis det viser seg at det er en konstruksjonsfeil eller brudd i kloakkrøret, vil det vanligvis være utleierens ansvar, sier hun.

LES OGSÅ: Elias (20) overførte 5000 kroner - så kom sjokkbeskjeden fra Hybel.no

Kan kreve avslag i husleien

På samme måte som leietakeren, må også utleieren betale for å holde leieobjektet i samme stand som ved overlevering, foruten det som er normal slitasje og elde.

Hvis det har stått i kontrakten at for eksempel ødelagte ovner er utleierens ansvar å reparere, og han ikke gjør det, kan du som leietaker kreve avslag i leien og/eller erstatning.


Denne saken ble først publisert 12.08.2016, men vi publiserer den på nytt til glede for nye lesere.