Følg trd.by på Snapchat

Følg oss på snap:

Legg oss til ved å peke kameraet ditt på spøkelset vårt, og trykk på skjermen!

Årets tema for Folkehelseprofilene er fysisk aktivitet. 30 prosent av voksne oppfyller minimumsanbefalingen, og de fleste 6-åringer oppfyller anbefalingene, skriver Folkehelseinstituttet.   Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Bare tre av ti voksne oppfyller anbefalingene om fysisk aktivitet

Trening
Bare tre av ti voksne oppnår anbefalingene om fysisk aktivitet. Blant barn er situasjonen bedre, men aktiviteten synker raskt med alderen.

I Folkehelseprofilene for kommuner og bydeler 2021 er temaet fysisk aktivitet. I 2020 la regjeringen fram en handlingsplan for fysisk aktivitet. Et av hovedmålene i planen var å øke andelen i befolkningen som oppfyller anbefalingene om fysisk aktivitet med 10 prosentpoeng innen 2025.


Hvor farlig er det å trene ute når det er så kaldt?

Det er ikke bare eliteutøvere som kan få problemer i sprengkulda.


I gjennomsnitt ligger andelen som oppfyller minimumsanbefalingen på 30 prosent blant voksne. Blant barn og unge er aktivitetsnivået noe høyere. De fleste 6-åringer oppfyller minimumsanbefalingene, blant 15-åringene oppfyller halvparten anbefalingene, skriver Folkehelseinstituttet (FHI).

– Fysisk aktivitet er en av de viktigste livsstilsfaktorene for god helse. Regelmessig fysisk aktivitet reduserer risikoen for tidlig død og en rekke ikke-smittsomme sykdommer, som type 2 diabetes, hjerneslag, hjerte- og karsykdommer og mange former for kreft, sier Ulf Ekelund ved avdeling for kronisk sykdommer og aldring i FHI.


Ny studie tyder på at du bør begynne å telle skrittene dine

Følger du med på hvor mange skritt du tar i løpet av en dag? Det bør du kanskje begynne med.


Det andre hovedmålet i handlingsplanen for fysisk aktivitet er at alle gis mulighet til bevegelse og fysisk aktivitet. Kommunene har flere virkemidler for å stimulere befolkningen til å bevege seg mer i hverdagen.

– Det er viktig at kommunene sørger for å ha nærmiljøer, skoler og barnehager som innbyr til aktivitet, forteller Ekelund.