Økningen gjelder alle typer sertifikater. Selv oppkjøring til traktorsertifikater økte, skriver Aftenposten.

I 2020 var antallet som tok førerprøven 127.709, i 2019 139.397. Tallene viser også at 10 prosent flere 18-åringer tok lappen i 2021 enn i 2020.

Veidirektør Ingrid Dahl Hovland fastslår at andelen 18–20 åringer som består førerprøven, er høy. De stiller godt forberedt når de skal kjøre opp, og de er gode sjåfører. Det mener hun har en naturlig forklaring.

– Den norske føreropplæringen er lang. Flere etater driver med trafikksikkerhetsarbeid. Det jobbes med holdninger. Å øvelseskjøre mye er viktig. Og så har vi gode sensorer. I år har mange av dem hatt flere reisedøgn for å ta igjen et etterslep på førerprøven, sier hun.

foto
Veidirektør Ingrid Dahl Hovland kan konstatere at det i 2021 ble satt ny rekord i antall som tar førerprøven. Også andelen 18–20 åringer som består førerprøven, er høy. Foto: Terje Pedersen

Tallene viser også at andelen bilkjøring øker på bekostning av kollektivtrafikken. En viktig forklaring her er pandemien og reiserestriksjonene.