- Det er kjempelangt unna. Både vi og barnevernet føler vi må takke ja til tilbudet, siden vi har sagt nei til det Bufetat har foreslått tidligere. Vi føler vi må si ja, fordi vi ikke har andre muligheter.

Det sier foreldrene til Kristian over telefon til Trd.by. Deres 15 år gamle sønn har alvorlige rusproblemer, men hjelpa han trenger finnes ikke i Midt-Norge, fordi han er for ung. Både foreldrene og St. Olavs hospital mener at nærhet til familien kan være en avgjørende faktor for bedring.

Nå har Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) kommet med tilbud om tiltak. De vil sende 15-åringen til Klokkergårdstiftelsen, der han skal få rusbehandling under plassering i et av stiftelsens kollektiv.

Klokkergården ligger i Måløy, en by i Vestland fylke. Over 50 mil unna foreldrene.

Plassert i ett års tid

Foreldrene til Kristian er ikke i tvil om at Klokkergården kan være et egnet sted for sønnen deres. Om det er bra for han å bo så langt unna familien sin, er en annen sak.

- Kristian har sagt ja og går med på det, men han føler heller ikke at han har noe valg. Vi har også sagt ja, men det blir ikke lett å komme seg på besøk. Vi skulle ønske han kunne fått behandling nærmere. Det er én ting for oss, men det er enda verre for Kristian.

Innflytningsdato hos kollektivet blir 26. januar. Allerede tirsdag denne uka reiser 15-åringen på besøk for å se hvor han skal bo i omtrent ett års tid fremover.

foto
Både foreldrene og sønnen «Kristian» skulle ønske behandlingen ble tilbudt nærmere familien. Foto: Espen Bakken

Fungerende regiondirektør i Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) region Midt-Norge, Pål Christian Bergstrøm, forklarer at det er kommunen som avgjør om de skal søke etter institusjonsplass. Da har Bufetat bistandsplikt til å gi et tilbud, slik Kristian nå har fått.

Bergstrøm uttaler seg på generelt grunnlag.

- Vår lovpålagte oppgave er å gi bistand ved plassering utenfor hjemmet. Om familien takker nei til tilbudet, er det opp til kommunen å vurdere alternative tilbud.

foto

Statsforvalteren konkluderer: Kristian kan ikke avvises

Trd.by har tidligere omtalt en bekymringsmelding sendt fra St. Olavs hospital til Statsforvalteren i Trøndelag i november i fjor. I bekymringsmeldingen adresserer St. Olavs hospital problemstillingen om hva som er aktuelle behandlingstiltak til Kristian, en 15-åring med alvorlig rusbrukslidelse, og hvor han skal få denne behandlingen.

I et svar datert 5. januar i år, slår Statsforvalteren fast at Kristian oppfyller vilkårene for rett til nødvendig helsehjelp etter spesialisthelsetjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven. Denne retten til helsehjelp gjelder uavhengig av alder.

foto
Statsforvalteren i Trøndelag har bedt St. Olavs hospital om å gjøre rede for hvordan helsehjelpa til Kristian skal ivaretas. Foto: Espen Bakken

Statsforvalteren skriver:

«Spesialisthelsetjenesten kan ikke avvise en pasient med den begrunnelse at man ikke har et godt nok tilbud til pasienten. Når vilkårene i loven er oppfylt, er det en lovpålagt oppgave å sørge for at retten innfris. Dersom St. Olavs hospital ikke kan gi en forsvarlig tjeneste innenfor sitt nedslagsfelt kan det inngås avtale om at helsehjelpen gis av andre offentlige eller private tjenesteytere. St. Olavs hospitals overordnede ansvar er å yte forsvarlige helsetjenester til pasienten er uansett gjeldende.»

Videre er konklusjonen at Statsforvalteren ber om at St. Olavs hospital innen 1. februar gjør rede for hvordan helsehjelpen til pasienten skal ivaretas.

foto

«Foreligger alvorlig risiko for pasientens liv og helse»

Tilbudet fra Bufetat om plasseringen av Kristian hos Klokkergårdstiftelsen, har i mellomtiden vært en pågående prosess. St. Olav har på nåværende tidspunkt ennå ikke besvart Statsforvalteren.

I sin opprinnelige bekymringsmelding sendt til Statsforvalteren i Trøndelag i november i fjor, skrev St. Olavs hospital at de «står samlet i vurderingen om at det foreligger alvorlig risiko for pasientens liv og helse på kort og lang sikt, dersom ikke barneverntjenesten tilbyr døgnbasert rusbehandling med opphold på en egnet rusbehandlingsinstitusjon for barn og ungdom pekt ut av Bufetat»

St. Olav skriver også at hovedproblemstillingen er at familien og gutten primært ønsker at behandlingen skal foregå i Midt-Norge, for å ha nær tilknytning til familien. Barnevernet har delt denne oppfatningen.