Onsdag ble resultatene fra nasjonal deleksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi for landets sykepleierstudenter i fjor offentliggjort. Der kom det frem at nesten 22 prosent strøk. Det vil si hver femte student. Sykepleierstudentene ved NTNU i Trondheim gjorde det derimot langt bedre enn landsgjennomsnittet.

- Ved sykepleierutdanninga ved NTNU i Trondheim har de landets laveste strykprosent, på kun 7 prosent. De har også landets beste gjennomsnittsresultat, sier leder i Norsk Sykepleierforbund Sør-Trøndelag, Kari Værnes Fiske.

Hun opplyser at karaktergjennomsnittet på NTNU er 3,4, mot 2,3 på landsbasis.

foto
Kari Værnes Fiske, fylkesleder for Norsk sykepleierforening Sør-Trøndelag, mener resultatene på landsbasis er nedslående. Foto: Privat

Ulike årsaker

På landsbasis var det kun 6,4 prosent som fikk beste karakter A. På NTNU i Trondheim var det 21,1 prosent som fikk toppkarakteren.

- Hvorfor gjør studentene i Trondheim det så mye bedre enn landsgjennomsnittet?

- Jeg har en klar formening. NTNU i Trondheim har vært vanskelig å komme inn på, med en veldig stor søkertilgang. Dermed er det et atskillig høyere snitt for å komme inn på studiet. Vi har kjempet for at det skal være karakterkrav spesielt i matematikk og norsk, og dette viser at det har noe for seg, mener Fiske.

Dette karakterkravet vil først være gjeldende i 2019. Fiske mener NOKUT-undersøkelsen viser at det er viktig å innføre et slikt krav for hele landet.

Ingeborg Olaug Kamsvåg, nestleder undervisning ved institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved NTNU, tror at det er flere årsaker til at utdanningen i Trondheim har så gode resultater.

- Vi har dyktige studenter, noe som er et godt utgangspunkt.

foto
Ingeborg Olaug Kamsvåg ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie er veldig fornøyd med resultatene Trondheimstudentene har levert. Foto: Privat

I tillegg til et høyt inntakskrav, trekker hun også frem varierte læringsformer med et forkurs i naturvitenskap som tilbys i studentenes oppstartsuke, samt tradisjonelle forelesninger i kombinasjon med seminarer og workshop som noe som fungerer ved NTNU i Trondheim.

- De nye karakterkravene vil ikke få særlig innvirkning hos oss, siden studentene våre har gode karakterer. Andre utdanningsinstitusjoner vil nok merke dette mer, men det er vanskelig å si hvor stor effekt høyere karakterkrav ved opptak alene vil få å si for eksamensresultatene, sier Kamsvåg.

- Veldig fornøyde

NOKUT arrangerer nasjonale deleksamener for sykepleierstudenter i samarbeid med Nasjonalt Profesjonsråd for utdanning og forskning innen sykepleie. Alle høyskolene og universitetene som utdanner sykepleiere, deltar i prosjektet.

I 2017 gjennomførte 4 838 studenter ved 34 ulike sykepleierutdanninger den nasjonale deleksamen.

- Det knyttes stolthet til å ha studenter som er best i landet?

- Ja absolutt, vi er veldig fornøyde med det. Det lover godt for de som skal ta imot dem som ferdige sykepleiere, sier Kamsvåg.

Kari Værnes Fiske er også godt fornøyd med resultatene fra Trondheim.

- I dag er det mangel på sykepleiere, og det ser ikke ut til å bli noe bedre fremover. Desto viktigere er det at de som studerer kommer ut som sykepleiere etter endt utdanning, sier Fiske, som viser til at anatomi, fysiologi og biokjemi er et basisfag som ligger til grunn for alt studentene skal lære senere i studiet.

- Vi vil gratulere sykepleierutdanningen i Trondheim for fortsatt svært gode resultater. Dette betyr at det legges ned godt arbeid både av studenter og ansatte.

Er det noe som engasjerer deg ekstra mye? Skriv til oss! Send debattinnlegg til trd.by@adresseavisen.no