Tono står sammen med sine danske og finske søsterselskaper bak en undersøkelse kalt Polaris Nordic Digital Music Survey 2022, som måler musikkbruk og vaner blant et representativt befolkningsutvalg i Danmark, Finland, Norge og Sverige.

Den viser at 60 prosent av de norske musikkstrømmerne betalte for lyttingen sin i 2022, en oppgang fra 55 prosent som betalte abonnement på strømmetjenester som Apple Music, Tidal og Spotify i 2020.

Dette er syv prosent høyere enn det nordiske gjennomsnittet, som er på 53 prosent. Betalingsviljen er størst i aldersgruppen 18–34 og 35–49 blant norske lyttere.

Men Tono påpeker at dette likevel innebærer at tre av 10 musikkstrømmere fortsatt kun lytter på tjenester som ikke krever betaling, som blant annet reklamefinansierte versjoner av YouTube og Spotify samt sosiale medieplattformer som Facebook, Instagram og TikTok.

– Trenden er positiv: Stadig flere betaler for lyttingen, betalingsviljen er størst blant de unge, og stadig færre bruker kun gratistjenester. Likevel er det viktig å merke seg at fortsatt lytter tre av 10 musikkstrømmende nordmenn kun til musikk i tjenester eller med abonnementer som ikke krever betaling. Dette gir langt dårligere betaling til musikkskaperne enn der musikklytterne betaler, sier kommunikasjonsdirektør Willy Martinsen i Tono.

Tall fra undersøkelsen

* 91 prosent av nordmenn strømmer musikk.

* 60 prosent av disse har et betalt abonnement, mens 31 prosent benytter utelukkende tjenester som ikke krever betaling.

* Gjennomsnittlig tid brukt på strømming av musikk per dag er 3,5 timer.

* De som betaler for strømming av musikk er sterkest representert i aldersgruppen 18–34 og 35-49, og i mindre grad i aldersgruppen 50–69.

* De som ikke betaler for å strømme musikk er sterkest representert i aldersgruppen 50–65.

* 54 prosent av de som lytter til musikk i strømmetjenester hører på egne spillelister.

* 86 prosent av nordmenn abonnerer på minst en filmstrømmetjeneste.

* Kilde er Polaris Digital Music Survey, gjennomført av analyseinstituttet YouGov på oppdrag fra de nordiske kollektive forvaltningsselskapene Tono (Norge), Koda (Danmark) og Teosto (Finland).

* Totalt 1.013 nordmenn i alderen 12–65 år ble intervjuet.